حسابداری ویندوزی

نرم افزار پیمانکاری

نرم افزار جامع حسابداری پیمانکاری جهت مدیریت کامل پروژه ...مدیریت مراکز هزینه و بهایابی پروژه همراه با قابلیت اتصال به نرم افزار اندرویدی پاد

نرم افزار پخش مويرگی

پکیج نرم افزار پخش مویرگی با قابلیت اتصال به دستیار بازاریاب اندرویدی پاد و امکان رهگیری و سامانه توزیع محصولات به صورت آنلاین