نرم افزار کشتارگاه

۱۳۹۸-۰۶-۲۳
6323
حسابداری ویندوزی , دسته محصول
کشتارگاه دام - کشتارگاه طیور - تجزیه و قطعه بندی - بسته بندی گوشت مشمول مشاغل
پشتیبانی تلفنی - آنلاین - اعزام کارشناس (حضوری) نحوه پشتیبانی
بسته آموزش ویدیویی - تلفنی - آنلاین شرایط آموزش
تور مجازی در نرم افزار

 •   ثبت اطلاعات کامل خرید پارتي بار مرغ یا دام از قبيل تعداد ، وزن ، قفس ، پارتي بار ،شماره ماشین ،  راننده ، کرایه حمل بار زنده وانعام ، باربری و بارنامه ، شماره قبض و… در نرم افزار کشتارگاه پاد
    تعريف سالن هاي متعدد از قبیل سالن انجماد و سردخانه ، کشتارگاه ، سالن پیش سرد 
    تسهیم هزینه ها بر روی بار شامل کرایه حمل بار زنده و انعام ، سرباری ، تلفات و محاسبه بهای تمام شده طیــــور یا دام خریداری شده
    گزارش کامل از افت بار به تفکیک هر پارتی بار 
    جستجوي کامل بر روی پارتی بارها براساس نام راننده ، شماره قبض ،شماره ماشین ، شماره پارتی بار و . . . 

    تسهیم افت کشتار و محاسبه بهای تمام شده طیور یا دام با احتساب هزینه دستمزد کشتار و هزینه حمل به سالن قطعه بندی 

    تعریف ضرائب تبدیل و تجزیه  در نرم افزار حسابداری پاد

    ثبت عمليات قطعه بندی مرغ ، بوقلمون ، شترمرغ  و محاسبه بهای تمام شده اجزاء شامل ران ، سینه ، پر ، چربی ، پوست با استفاده از ضرائب تبدیل و تجزیه و چنین پارامتر هایی برای دام سنگین

    ثبت حق العمل کشتار ( اجرت ) و هزينه های سرباری و کرایه حمل و گزارشات کامل آن 

    ثبت عمليات بسته بنديی و محاسبه بهای تمام شده محصولات بسته بندی شده 

    ثبت محصولات بسته بندی شده با درج تاريخ توليد و انقضاء

    هشدار جهت تاریخ انقضاء محصولات

    محاسبه قیمت اجزای مرغ بر اساس قیمت فروش روزانه طبق فرمول تعیین شده جهت هر مشتری

    انتقال بين انبارها و سالن هاي مختلف ( سالن انجماد ، پیش سرد و . . . )

    ثبت و گزارش تلفات بار از پارتی بار های مختلف 

    گزارش کامل از کارکرد رانندگان

    مشاهده تراز هر پارتی بار 

    مقايسه سالن ها و پارتی بارهاي مختلف

    محاسبه سود هر پارتی بار

    قابلیت ارتباط همزمان با نرم افزار های اندرویدی پاد

    پخش گرم و تـــوزیع محصولات 

    صدور فاکتور آلایش دامی و قطعه بندی دام (برای مثال : تولید سردست – راسته – قلوه گاه – دنبه و…)

    مشاهده امکانات بیشتر در کانال آپارات شرکت

 •   ثبت فاکتورهاي مختلف از قبيل فروش ، خريد ، حواله ، امانتي ، خدماتي ، انتقال و . . . همراه با ثبت سند حسابداری
    کنترل دو واحد اصلي و فرعي کالا ها به صورت همزمان ( تعداد ،کارتن ، شل ، باکس و . . .) در فاکتور
    ثبت فاکتورهاي مالياتي با محاسبه ميزان ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به تفکيک هر کالا
     گزارشات فصلي مالياتي خريد و فروش با امکان چاپ در نرم افزار کشتارگاه

    خريد و فروش کالا با استفاده از بارکد و سطح شناور کالا

    تعيين محل فيزيکي کالا در هر انبار( سالن ، راهرو ، قفسه ) به هنگام ثبت فاکتور

    ثبت ويزيتور (بازارياب) در فاکتور همراه با گزارشات

    استفاده از عوامل افزاينده و کاهنده و خنثي (اضافات و کسورات) در فاکتور

    تسويه حساب مبلغ فاکتور به صورت نقد ، چک، بن ، تخفيف و يا به صورت پرداخت اقساط در حساب فاکتور با محاسبه کارمزد ماهانه و سالانه

    محاسبه اتوماتيک تخفيف حساب هر مشتري به هنگام تسويه مبلغ فاکتور با درنظر گرفتن ميزان تخفيف ( درصدي يا مبلغي ) تعريف شده در اطلاعات حساب مشتريان

    ثبت فاکتورهاي مدت دار يا شرطي ( تعيين زمان پرداخت وجه فاکتور توسط مشتري)

    انتخاب از بين پنج قيمت متفاوت در هنگام فروش کالا ( نقد ، روال ، مدت ، مصرف کننده و… )

    قابليت ثبت فاکتورها با دو شماره اصلي و فرعي

    ثبت دو رديف شرح اضافي در پايين فاکتور به عنوان مثال نام راننده و شماره کاميون

    کنترل موجودي کالا ، ميزان اعتبار مشتري ، سود هر فاکتور و قيمت آخرين فروش به مشتري ، هشداربراي فروشهاي زير قيمت خريد و هشدار منفي شدن کالا در حين ثبت فاکتور

    باز بودن چندين فاکتور به طور همزمان

    گزارشات انواع فاکتورهاي ثبت شده از جمله ليست فاکتورهاي خريد ، برگشت از خريد و برگشت از فروش ، ليست کل ورود و خروج و فاکتورهاي فروش

    خلاصه فروش و خلاصه خريد ، گزارش فروش ويزيتورها ، گزارش فروش به تفکيک کالا با دريافت کد کالا و کد خريدار و . . .

    سود ناخالص فروش کالا بر اساس قيمت ميانگين خريد و يا قيمت آخرين خريد يک کالا ، يک گروه کالا ، يک حساب و بازه زماني خاص در نرم افزار کشتارگاه

    ثبت سفارشات دريافت نشده براي فاکتورهاي پيش خريد و ثبت سفارشات تحويل نشده براي فاکتورهاي پيش فروش همراه با گزارشات کامل

 •   ثبت کالا و محصولات در سه سطح در نرم افزار کشتارگاه

    (تعريف محل فيزيکي کالا در هر انبار (سالن ، راهرو ، قفسه

    تعيين روشهاي ورود و خروج کالا از انبار

    ثبت مشخصات شناسنامه اي کالاها شامل : نام ، واحد ، تخفيف، پورسانت، درصد ماليات و عوارض ، تعداد در بسته ( شل ، باکس ، کارتن ) ، شماره فني يا شماره شناسايي کالاها

    تعريف سطح شناور کالا و مشاهده موجودي ، موجودي منفي و گردش موجودي سطوح شناور کالاي استفاده شده در فاکتور

    مشاهده موجودي کالاها با قابليت فيلترينگ يک انبار يا همه انبارها ، گروه کالاي خاص يا همه گروه ها ، در تاريخ تعيين شده

    مشاهده موجودي عيني و واقعي کالاها با انتخاب يا عدم انتخاب موجودي کالاهاي اماني دريافتي يا پرداختي ، پيش خريد ها و پيش فروشها

    صورت گردش مواد و کالا ، گردش موجودي کالا ، موجودي منفي کالا ، موجودي کالا به تفکيک انبار

    موجودي ريالي کالا براساس آخرين خريد ، معدل خريد و قيمت خريد ثبت شده

    کاردکس پيشرفته با امکان مشاهده اطلاعات بيشتر از کاردکس معمولي از قبيل راننده ، باربري ، تاريخ بارنامه ، شماره باسکول و ساير اطلاعات مفيد ديگر

    ثبت نقطه سفارش کالا و مشاهده موجودي زير نقطه سفارش

    تعريف عوامل افزاينده ، کاهنده و خنثي براي فاکتور در نرم افزار کشتارگاه

    ورود و ويرايش قيمت خريد و چند قيمت فروش متفاوت و ليست مغايرت قيمت کالا

    انبار گرداني با ثبت اتوماتيک فاکتورهاي کسري و اضافي جهت تعديل موجودي واقعي کالا با موجودي کالا در سيستم

    تغيير مشخصات گروهي کالا از قبيل تغيير ساليانه درصد ماليات و عوارض کالاها به طور اتوماتيک و يا افزايش نرخ فروش کالاها در هر دوره زماني

     ثبت و چاپ برچسب و بارکد و تعريف الگوي بارکد در نرم افزار کشتارگاه

    گزارش ساز ستوني پوياي انبار

 •   تعريف ساختار کدينگ دلخواه و تعيين طول کد حسابها ( کل ، معين ، تفصيلي) بين ۱ تا ۱۰ رقم 

    ايجاد کدهاي حسابداري مقدماتي و پيشرفته به صورت اتوماتيک در برنامه جهت سهولت حسابدار

    ايجاد ، ويرايش ، حذف حسابها به صورت ماتريسي ( کل، معين ، تفصيل) و تفصيلي شناور(کدهاي يونيک)

    ثبت اطلاعات اشخاص (مشتري ) شامل سقف اعتبار ، کد اقتصادي ، کد ملي ، کد پستي ، شماره همراه و تلفن ، آدرس ، تصوير و. . .

    ثبت عملياتهاي مختلف در اسناد شامل ثبت موقت ، ثبت دائم ، ويرايش و حذف اسناد و چاپ آنها با دو فرمت متفاوت

    استفاده از شرح هاي تعريف شده و پيش فرض براي هر رديف از سند

    ثبت شرح اضافي (نامحدود) در اسناد به ازاي هر آرتيکل (رديف ) سند با انتخاب کليد *

    کپي محتويات يک سند به سند ديگر

    ثبت اسناد در چهار وضعيت ثبت موقت ، کنترل شده ، تاييد شده و ثبت قطعي با امکان برگشت گروهي اسناد

    مشاهده ريز گردش اشخاص و مشاهده کارت حساب همراه با چک کردن آيتمها (مغايرت گيري ) و امکان راس گرفتن از فاکتورها در کارت حساب هر مشتري

    دفتر روزنامه ، دفتر کل ، تراز کل دو و چهار ستوني ، تراز معين و تفصيل

    مرتب نمودن اسناد حسابداري برحسب شماره سند و تاريخ

    استفاده از قالب هاي تعريف شده سند حسابداري در برنامه جهت جلوگيري از اشتباه و افزايش سرعت تنظيم اسناد

    مغايرت کارت حساب با صورتحساب بانک در نرم افزار کشتارگاه

    گزارش سندهاي غير موازنه ، ثبت موقت ، سندهاي جا افتاده ، کد حساب بدون سند و . . .

    گزارشات مختلف حسابداري از جمله : راس بدهي بدهکاران و راس بستانکاري بستانکاران ، محاسبه ميانگين کارکرد يک حساب و . . .

    ايجاد گزارشات پويا در سيستم ( گزارش ساز حسابداري )

    ايجاد گزارشات سود و زيان ، گزارش صورتحساب سرمايه موسسه و . . . 

 •   ثبت عملياتهاي مختلف حسابداري از جمله : دريافت نقدي ، پرداخت نقدي و . . .

    ثبت رسيد دريافت و پرداخت نقدي و چاپ آن

    ثبت عملياتهاي مربوط به چکهاي دريافتي از قبيل دريافت چک ، وصول چک ، واگذاري ( خرج نمودن چک ) ، چک در جريان وصول (سرحساب) ، عودت چک ، برگشت چک و . . .

    ثبت عملياتهاي مربوط به چکهاي پرداختي اعم از پرداخت چک ، پاس چک ، برگشت چک ، مسدود و يا باطل نمودن چک و . . .

    انجام عمليات گروهي بر روي چکها (عمليات بر روي چند چک ) اعم از وصول ، پاس ، در جريان وصول و . . .

    ثبت چکهاي انتظامي دريافتي و پرداختي ( اسناد تضميني )

    ثبت اقساط دريافتي و پرداختي با تعيين مبلغ کل و تعيين تعداد اقساط و تعداد روز و محاسبه اتوماتيک مبلغ هر قسط

    صدور دفترچه اقساط و وصول اقساط

    گزارشات متنوع چکها از جمله چکهاي دريافتي و پرداختي فعال و غير فعال ، چک نزد صندوق ، دريافتي وصول شده ، پرداختي پاس شده ، چکهاي برگشتي ، واگذار شده و . . .

    گزارشات چک با فيلترينگ دلخواه از قبيل بازه زماني دلخواه براي تاريخ صدور و سررسيد ، دريافتي از شخص ، واگذاري به شخص با قابليت جستجو و مرتب سازي 

    تعيين هشدار سررسيد چکهاي دريافتي وپرداختي و اقساط چند روز آينده در ورود به برنامهراس گيري از چکها و بدست آوردن چک معادل براساس تاريخ سررسيد و مبلغ آن

    مشاهده تاريخچه چک در نرم افزار کشتارگاه

    چاپ فرم چک در جريان وصول با قابليت انتخاب چکها از صندوق چک

 •   قابليت ايجاد گرافهاي پويا با انتخاب انواع نمودارها بصورت ستوني ، دايره اي ، خطي ، نقطه اي و استوانه اي و انتخاب رنگ و فونت دلخواه براي آن و امکان نمايش نمودار به صورت سه بعدي و . . .

    نمودار آماري فروش ماهانه با ورود پارامترهايي از قبيل انبار ، گروه کالا ، خريدار و . . .

    نمودار پرفروش ترين و کم فروش ترين کالاها به دوصورت ريالي و تعدادي با تعيين انبار ، گروه کالا و خريدار در نرم افزار کشتارگاه

    نمودار مقايسه چکهاي دريافتي و پرداختي فعال و غير فعال

    نمودار چکهاي پرداختي و دريافتي بر اساس تاريخ صدور و سررسيد 

    نمودار کارکرد يک حساب براساس مانده حساب ، جمع بدهکار و جمع بستانکار آن حساب در بازه زماني دلخواه 

    پشتيبان گيري از بانک اطلاعات روي هارد ، فلش و يا در هر مسير دلخواه و پشتيبان هوشمند و اتوماتيک ساعتي و بازيابي اطلاعات

    انتقال به دوره جديد با بستن حسابهاي موقت و ثبت سند بستن حسابهاي موقت و سپس بستن حساب دائم با انتقال مانده حسابها و چکهاي فعال و مانده موجودي کالا

    مشاهده سابقه اطلاعات شامل تمامي عمليات انجام شده در نرم افزار شامل ثبت و ويرايش و حذف فاکتور ، سند ، چک توسط هر کاربر

    رديابي کاربر با استفاده از سوابق اطلاعات و بازيابي اطلاعات حذف شده حتي يک سند

    کنترل دسترسي و محدود کردن کاربران با قفل کردن و يا مخفي کردن حسابها ، کالاها و منو ها

    ارسال کليه ي گزارشات به Excel  و Word و . . .

    فعال نمودن آيتم هايي از قبيل قيمتهاي فروش متفاوت ، شماره سريال کالا ، سطح شناور کالا ، شماره کاميون ، بارکد ، هشدار سقف اعتبار مشتري و . . .

*    
*