نرم افزار شیلات

۱۳۹۷-۰۹-۳۰
3083
حسابداری ویندوزی , دسته محصول
پرورش آبزیان - پخش محصولات دریایی مشمول مشاغل
پشتیبانی تلفنی - آنلاین - اعزام کارشناس (حضوری) نحوه پشتیبانی
بسته آموزش ویدیویی - تلفنی - آنلاین شرایط آموزش

 •   تعریف استخر و انبار های غذا و دارو

      ثبت فرم غذا دهی  با امکان انتخاب فرم غذا دهی و دوره های متفاوت

     گزارشگیری از فرم های غذا دهی بامشخص نمودن نوع غذا

     ثبت بیومتری های متفاوت به دلخواه مشتری

     انتقال ماهی به استخر های متفاوت باامکان ثبت انتقال بدون تغییر

     گزارشگیری از آرشیو استخر ها در نرم افزار حسابداری پاد

     گزارشگیری از مصرف غدا

     قابلیت ثبت زیست سنجی

     قابلیت ثبت و گزارشگیری از تلفات ماهی ها

     پیشنهاد غذادهی دوره ها

     قابلیت در نظر گرفتن  ضریب غدادهی با توجه به وزن و طول

     قابلیت غذا دهی ومشاهده برنامه روزانه

     ثبت دمای آب،تعداد ماهیان اول دوره ،صید شده

     گزارش از آرشیو ماهیان و استخر ها

   

 •    ثبت قیمت های مختلف برای هر کالا (به صورت قیمت نقد، قیمت روال، قیمت مدت دار، قیمت مصرف کننده، و قیمت دیگر)

   ثبت فاکتورها از قبیل خرید ، فروش ، حواله ، امانتی  ، انتقال و . . و ثبت سند حسابداری به صورت اتوماتیک همزمان

   ثبت فاکتورهای مالیاتی با محاسبه میزان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری

  ثبت شماره سفارش ، شماره دوم فاکتور، شماره حواله و…

   انتقال اطلاعات به فايل TTMS دارايی

   قابلیت کپی فاکتور

   استفاده از انبار رديفی و کلی در فاکتور

   تعيين محل فيزيکی کالا در هر انبار( سالن ، راهرو ، قفسه ) به هنگام ثبت فاکتور

   استفاده از تخفيف رديفی بصورت درصدی يا مبلغی براي هر کالا بصورت اتوماتيک هنگام ثبت فاکتور

   ثبت ويزيتور (بازارياب) در فاکتور همراه با گزارشات

   تسويه حساب مبلغ فاکتور به صورت نقد ، چک ، Pos ، بن ، تخفيف و يا به صورت پرداخت اقساط در حساب فاکتور با محاسبه کارمزد ماهانه و سالانه

   محاسبه اتوماتيک تخفيف حساب هر مشتری به هنگام تسويه مبلغ فاکتور با درنظر گرفتن ميزان تخفيف ( درصدی يا مبلغی ) تعريف شده در اطلاعات حساب مشتريان

   انتخاب از بين پنج قيمت متفاوت در هنگام فروش کالا ( نقد ، روال ، مدت ، مصرف کننده و… ) 

   قابلیت مشاهده سود ناخالص فروش بر اساس آخرین خرید، میانگین موزون خرید والگوی بهای صادره

    باز کردن چند فاکتور به طور همزمان

   هشدار ليست فاکتورهای مدت دار در ورود به برنامه

   کپی محتويات يک فاکتور در فاکتور ديگر

   ثبت شرح اضافی در سند فاکتور فروش هنگام فروش کالاها

   ليست فاکتورهای مالياتی با نمايش ماليات و عوارض محاسبه شده در فاکتورها

   خلاصه فروش و خلاصه خريد ، گزارش فروش ويزيتورها ، گزارش فروش به تفکيک کالا با دريافت کد کالا و کد خريدار و . . .

   

 •   ثبت کالا و محصولات در سه سطح

    (تعريف محل فيزيکی کالا در هر انبار (سالن ، راهرو ، قفسه

    تعيين روشهای ورود و خروج کالا از انبار

    ثبت مشخصات شناسنامه ای کالاها شامل : نام ، واحد ، تخفيف، پورسانت، درصد ماليات و عوارض ، تعداد در بسته ( شل ، باکس ، کارتن ) ، شماره فنی يا شماره شناسايی کالاها

    تعريف سطح شناور کالا و مشاهده موجودی ، موجودی منفی و گردش موجودی سطوح شناور کالای استفاده شده در فاکتور

    مشاهده موجودی کالاها با قابليت فيلترينگ يک انبار يا همه انبارها ، گروه کالای خاص يا همه گروه ها ، در تاريخ تعيين شده

    مشاهده موجودي عينی و واقعی کالاها با انتخاب يا عدم انتخاب موجودی کالاهای اماني دريافتی يا پرداختی ، پيش خريد ها و پيش فروشها

    صورت گردش مواد و کالا ، گردش موجودی کالا ، موجودی منفي کالا ، موجودی کالا به تفکيک انبار

    موجودی ريالی کالا براساس آخرين خريد ، معدل خريد و قيمت خريد ثبت شده

    کاردکس پيشرفته با امکان مشاهده اطلاعات بيشتر از کاردکس معمولی از قبيل راننده ، باربری ، تاريخ بارنامه ، شماره باسکول و ساير اطلاعات مفيد ديگر

    ثبت نقطه سفارش کالا و مشاهده موجودی زير نقطه سفارش

    تعريف عوامل افزاينده ، کاهنده و خنثی براي فاکتور

    ورود و ويرايش قيمت خريد و چند قيمت فروش متفاوت و ليست مغايرت قيمت کالا

    انبار گردانی با ثبت اتوماتيک فاکتورهای کسری و اضافی جهت تعديل موجودی واقعی کالا با موجودی کالا در سيستم

    تغيير مشخصات گروهی کالا از قبيل تغيير ساليانه درصد ماليات و عوارض کالاها به طور اتوماتيک و يا افزايش نرخ فروش کالاها در هر دوره زمانی

    ثبت و چاپ برچسب و بارکد و تعريف الگوی بارکد

    گزارش ساز ستونی پويای انبار

 •   تعريف ساختار کدينگ دلخواه و تعيين طول کد حسابها ( کل ، معين ، تفصيلی) بين ۱ تا ۱۰ رقم 

    ايجاد کدهای حسابداری مقدماتی و پيشرفته به صورت اتوماتيک در برنامه جهت سهولت حسابدار

    ايجاد ، ويرايش ، حذف حسابها به صورت ماتريسی ( کل، معين ، تفصيل) و تفصيلی شناور(کدهای يونيک)

    ثبت اطلاعات اشخاص (مشتری) شامل سقف اعتبار ، کد اقتصادی ، کد ملی ، کد پستی ، شماره همراه و تلفن ، آدرس ، تصوير و. . .

    ثبت عملياتهای مختلف در اسناد شامل ثبت موقت ، ثبت دائم ، ويرايش و حذف اسناد و چاپ آنها با دو فرمت متفاوت

    استفاده از شرح های تعريف شده و پيش فرض براي هر رديف از سند

    ثبت شرح اضافي (نامحدود) در اسناد به ازاي هر آرتيکل (رديف ) سند با انتخاب کليد *

    کپی محتويات يک سند به سند ديگر

    ثبت اسناد در چهار وضعيت ثبت موقت ، کنترل شده ، تاييد شده و ثبت قطعی با امکان برگشت گروهی اسناد

    مشاهده ريز گردش اشخاص و مشاهده کارت حساب همراه با چک کردن آيتمها (مغايرت گيری ) و امکان راس گرفتن از فاکتورها در کارت حساب هر مشتری

    دفتر روزنامه ، دفتر کل ، تراز کل دو و چهار ستونی ، تراز معين و تفصيل

    مرتب نمودن اسناد حسابداری برحسب شماره سند و تاريخ

    استفاده از قالب های تعريف شده سند حسابداری در برنامه جهت جلوگيری از اشتباه و افزايش سرعت تنظيم اسناد

    مغايرت کارت حساب با صورتحساب بانک

    گزارش سندهای غير موازنه ، ثبت موقت ، سندهای جا افتاده ، کد حساب بدون سند و . . .

    گزارشات مختلف حسابداری از جمله : راس بدهی بدهکاران و راس بستانکاری بستانکاران ، محاسبه ميانگين کارکرد يک حساب و . . .

    ايجاد گزارشات پويا در سيستم ( گزارش ساز حسابداری )

    ايجاد گزارشات سود و زيان ، گزارش صورتحساب سرمايه موسسه و . . . 

 •  ثبت عملياتهای مربوط به چکهای دريافتی از قبيل دريافت چک ، وصول چک ، واگذاری ( خرج نمودن چک ) ، چک در جريان وصول (سرحساب) ، عودت چک ، برگشت چک و . . .

    ثبت عملیات دریافت نقدی و پرداخت نقدی  

    رسيد دريافت و پرداخت نقدی و چاپ آن

    ثبت عملياتهای مربوط به چکهای پرداختی اعم از پرداخت چک ، پاس چک ، برگشت چک ، مسدود و يا باطل نمودن چک و . . .

    تغییر مبلغ محاسبه شده براي هر قسط توسط کاربر در هنگام وصول و محاسبه خودکار مانده آن قسط با در نظر گرفتن اين تغيير

    ثبت اقساط دريافتی و پرداختی با تعيين مبلغ کل و تعيين تعداد اقساط و تعداد روز و محاسبه اتوماتيک مبلغ هر قسط

    قابلیت ثبت اطلاعات بانک ،شماره حساب،شعبه،شهر

    مشاهده ليست اقساط دريافتی و پرداختی و خلاصه اقساط

    اصلاح و حذف چکها به صورت کاملا اتوماتيک

    انجام عمليات گروهی بر روي چکها (عمليات بر روی چند چک ) اعم از وصول ، پاس ، در جريان وصول و . . .

   نمایش گزارشات چک با فیلترینگ دلخواه

    گزارشات متنوع چکها از جمله چکهای دريافتی و پرداختی فعال و غير فعال ، چک نزد صندوق ، دريافتی وصول شده ، پرداختی پاس شده ، چکهای برگشتی ، واگذار شده و . . .

    تعيين هشدار سررسيد چکهای دريافتی وپرداختی و اقساط چند روز آينده در ورود به برنامه

    راس گيری از چکها و بدست آوردن چک معادل براساس تاريخ سررسيد و مبلغ آن

    تعريف دسته چک براي حسابهای جاری فروشگاه (موسسه) و گزارشات کامل آن

    گردش چکهای دريافتی و پرداختی (کنترل نقدينگی )

    چاپ چک به صورت هوشمند

    چاپ فرم چک در جريان وصول با قابليت انتخاب چکها از صندوق چک 

   

 •   مشاهده نمودارهای دلخواه توسط کاربر مانند نمودار فروش

      پشتیبان گیری از اطلاعات به صورت دستی و اتوماتیک از یک ساعت تا پنچ ساعت به دلخواه کاربر

     تغییر دوره های مالی درون نرم افزار 

     مشاهده فعالیت کاربران به صورت کل و جزء

    امکان ایجاد فایل همراه به صورت اندروید و جاوا با فیلترینگ دلخواه کاربر

    تنظیم دسترسی برای کاربراز قبیل دسترسی منو ،عملیات،حساب،کالا

    ایجاد پیامهای هشدار روزانه و استفاده از دفتر یادداشت و دفتر تلفن در سیستم

    تعیین نوع ثبت اسناد و فاکتورها توسط کاربران از قبیل ثبت کننده ، کنترل کننده ، تایید کننده  

    کنترل دسترسی و محدود کردن دسترسی کاربران تحت نظر مدیر سیستم

    کنترل دسترسی به فاکتورها و اسناد و در عین حال دسترسی کامل مدیر سیستم به تمامی منوها و عملکرد  مشاهده فعالیت هر یک از کاربران 

    قابلیت تعریف نامحدود کاربران و اصلاح و حذف آنها

     قابلیت انتخاب شکلهای متنوع برای چاپ فاکتور و ایجاد گزارشات سفارشی به دلخواه کاربران

*    
*