نرم افزار تولیدی

۱۳۹۷-۰۹-۳۰
2854
حسابداری ویندوزی , دسته محصول
کارخانجات و کارگاه های تولیدی کوچک و بزرگ مشمول مشاغل
پشتیبانی تلفنی - آنلاین - اعزام کارشناس (حضوری) نحوه پشتیبانی
بسته آموزش ویدیویی - تلفنی - آنلاین شرایط آموزش

 •    تعیین فرمول ساخت و تولید برای محصولات براساس مواد اولیه و مواد مصرفی

    ثبت هزینه های دستمزد و سربار برای محصولات 

    تعریف انواع انبار از جمله انبار مواد اولیه ، درجریان ساخت ، محصول ، ضایعات و … 

    تعریف انواع مواد اولیه ، در جریان ساخت و مواد محصول 

    ثبت فاکتور خرید مواد اولیه و مواد مصرفی و ارسال آنها به انبار ها

    صدورحواله انبار و ارسال مواد اولیه و مصرفی به خط تولید در نرم افزار حسابداری پاد

    ثبت سفارشات از مراکز مصرف کننده کالاها و محصولات تولیدی 

    برگشت مواد اولیه از خط تولید به انبار مواد اولیه یا به انبار ضایعات

    ثبت فاکتور تولید و افزایش کالای تولید شده در انبار محصول به صورت خودکار

    ثبت فاکتور مصرف بصورت خودکار و بهنگام نمودن کاردکس مواد اولیه و مصرفی بطور اتوماتیک با کم نمودن از میزان مواد اولیه در انبار

    استفاده از دوایر تولید در فاکتورها همراه با ثبت سند حسابداری در صورت نیاز

    ایجاد دوایر متعدد تولیدی در نرم افزار تولیدی 

    امکان اضافه کردن عوامل افزاینده و کاهنده و خنثی ( اضافات و کسورات) در فاکتور

    کنترل موجودی مواد اولیه و هشدار موجودی منفی مواد اولیه در هنگام ثبت فاکتور تولید

    گزارشات انواع فاکتورهای ثبت شده از جمله لیست فاکتورهای تولید و مصرف و ارسال به خط تولید و . . .

    گردش موجودی مواد اولیه و محصولات به تفکیک انبار ها ( انبار مواد اولیه ، انبار مواد در جریان ساخت ، انبار مواد محصول )

    کاردکس مواد اولیه ، در جریان ساخت و محصولات به تفکیک انبار

    گزارش دوایر تولید به صورت تجمیعی و تلفیقی

    محاسبه بهای تمام شده محصول بر حسب میانگین یا آخرین قیمت خرید مواد اولیه و مواد مصرفی

    نمودار انحراف خرید و بهای تمام شده محصول

    ایجاد و اصلاح و حذف کلیه عملیات ورود و خروج کالاها مانند فاکتور ارسال به خط تولید ، بازگشت از خط تولید ، تولید ، مصرف و . . .

   پیاده سازی انواع تولید از جمله خط تولید ، تولید سفارشی ، تولید پروژه ای در نرم افزار تولیدی

    تولید محصول همراه با سریال کالای تولید شده جهت خدمات بعد از فروش ،گارانتی و ردیابی محصول

 •   ثبت فاکتورهای مختلف از قبيل فروش ، خريد ، حواله ، امانتی ، خدماتی ، انتقال و . . . همراه با ثبت سند حسابداری 

   کنترل دو واحد اصلي و فرعی کالا ها به صورت همزمان ( تعداد ،کارتن ، شل ، باکس و . . .) در فاکتور

   ثبت فاکتورهای مالياتی با محاسبه ميزان ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به تفکيک هر کالا

   گزارشات فصلی مالياتی خريد و فروش با امکان چاپ

   انتقال اطلاعات به فايل TTMS دارايی توسط نرم افزار تولیدی

   خريد و فروش کالا با استفاده از بارکد و سطح شناور کالا 

   استفاده از انبار رديفی و کلی در فاکتور

   تعيين محل فيزيکی کالا در هر انبار( سالن ، راهرو ، قفسه ) به هنگام ثبت فاکتور

   استفاده از تخفيف رديفی بصورت درصدی يا مبلغی براي هر کالا بصورت اتوماتيک هنگام ثبت فاکتور

   ثبت ويزيتور (بازارياب) در فاکتور همراه با گزارشات

   تسويه حساب مبلغ فاکتور به صورت نقد ، چک ، Pos ، بن ، تخفيف و يا به صورت پرداخت اقساط در حساب فاکتور با محاسبه کارمزد ماهانه و سالانه

   محاسبه اتوماتيک تخفيف حساب هر مشتری به هنگام تسويه مبلغ فاکتور با درنظر گرفتن ميزان تخفيف ( درصدی يا مبلغی ) تعريف شده در اطلاعات حساب مشتريان

   انتخاب از بين پنج قيمت متفاوت در هنگام فروش کالا ( نقد ، روال ، مدت ، مصرف کننده و… ) 

   ثبت دو رديف شرح اضافی در پايين فاکتور به عنوان مثال نام راننده و شماره کاميون

   سود ناخالص فروش کالا بر اساس قيمت ميانگين خريد و يا قيمت آخرين خريد يک کالا ، يک گروه کالا ، يک حساب و بازه زمانی خاص

   هشدار ليست فاکتورهای مدت دار در ورود به برنامه

   کپی محتويات يک فاکتور در فاکتور ديگر از طریف نرم افزار تولیدی

   ثبت شرح اضافي در سند فاکتور فروش هنگام فروش کالاها

   ليست فاکتورهای مالياتی با نمايش ماليات و عوارض محاسبه شده در فاکتورها

   خلاصه فروش و خلاصه خريد ، گزارش فروش ويزيتورها ، گزارش فروش به تفکيک کالا با دريافت کد کالا و کد خريدار و . . .

   

 •   ثبت کالا و محصولات در سه سطح

    (تعريف محل فيزيکی کالا در هر انبار (سالن ، راهرو ، قفسه

    تعيين روشهای ورود و خروج کالا از انبار

    ثبت مشخصات شناسنامه ای کالاها شامل : نام ، واحد ، تخفيف، پورسانت، درصد ماليات و عوارض ، تعداد در بسته ( شل ، باکس ، کارتن ) ، شماره فنی يا شماره شناسايی کالاها

    تعريف سطح شناور کالا و مشاهده موجودی ، موجودی منفی و گردش موجودی سطوح شناور کالای استفاده شده در فاکتور

    مشاهده موجودی کالاها با قابليت فيلترينگ يک انبار يا همه انبارها ، گروه کالای خاص يا همه گروه ها ، در تاريخ تعيين شده

    مشاهده موجودي عينی و واقعی کالاها با انتخاب يا عدم انتخاب موجودی کالاهای اماني دريافتی يا پرداختی ، پيش خريد ها و پيش فروشها

    صورت گردش مواد و کالا ، گردش موجودی کالا ، موجودی منفي کالا ، موجودی کالا به تفکيک انبار

    موجودی ريالی کالا براساس آخرين خريد ، معدل خريد و قيمت خريد ثبت شده

    کاردکس پيشرفته با امکان مشاهده اطلاعات بيشتر از کاردکس معمولی از قبيل راننده ، باربری ، تاريخ بارنامه ، شماره باسکول و ساير اطلاعات مفيد ديگر

    ثبت نقطه سفارش کالا و مشاهده موجودی زير نقطه سفارش

    تعريف عوامل افزاينده ، کاهنده و خنثی براي فاکتور

    ورود و ويرايش قيمت خريد و چند قيمت فروش متفاوت و ليست مغايرت قيمت کالا

    انبار گردانی با ثبت اتوماتيک فاکتورهای کسری و اضافی جهت تعديل موجودی واقعی کالا با موجودی کالا در سيستم

    تغيير مشخصات گروهی کالا از قبيل تغيير ساليانه درصد ماليات و عوارض کالاها به طور اتوماتيک و يا افزايش نرخ فروش کالاها در هر دوره زمانی

    ثبت و چاپ برچسب و بارکد و تعريف الگوی بارکد

    گزارش ساز ستونی پويای انبار

 •   تعريف ساختار کدينگ دلخواه و تعيين طول کد حسابها ( کل ، معين ، تفصيلی) بين ۱ تا ۱۰ رقم 

    ايجاد کدهای حسابداری مقدماتی و پيشرفته به صورت اتوماتيک در برنامه جهت سهولت حسابدار

    ايجاد ، ويرايش ، حذف حسابها به صورت ماتريسی ( کل، معين ، تفصيل) و تفصيلی شناور(کدهای يونيک)

    ثبت اطلاعات اشخاص (مشتری) شامل سقف اعتبار ، کد اقتصادی ، کد ملی ، کد پستی ، شماره همراه و تلفن ، آدرس ، تصوير و. . .

     ثبت عملياتهای مختلف در اسناد شامل ثبت موقت ، ثبت دائم ، ويرايش و حذف اسناد و چاپ آنها با دو فرمت متفاوت

    استفاده از شرح های تعريف شده و پيش فرض براي هر رديف از سند

    ثبت شرح اضافي (نامحدود) در اسناد به ازاي هر آرتيکل (رديف ) سند با انتخاب کليد *

    کپی محتويات يک سند به سند ديگر

    ثبت اسناد در چهار وضعيت ثبت موقت ، کنترل شده ، تاييد شده و ثبت قطعی با امکان برگشت گروهی اسناد

    مشاهده ريز گردش اشخاص و مشاهده کارت حساب همراه با چک کردن آيتمها (مغايرت گيری ) و امکان راس گرفتن از فاکتورها در کارت حساب هر مشتری

    دفتر روزنامه ، دفتر کل ، تراز کل دو و چهار ستونی ، تراز معين و تفصيل

    مرتب نمودن اسناد حسابداری برحسب شماره سند و تاريخ

    استفاده از قالب های تعريف شده سند حسابداری در برنامه جهت جلوگيری از اشتباه و افزايش سرعت تنظيم اسناد

    مغايرت کارت حساب با صورتحساب بانک

    گزارش سندهای غير موازنه ، ثبت موقت ، سندهای جا افتاده ، کد حساب بدون سند و . . .

    گزارشات مختلف حسابداری از جمله : راس بدهی بدهکاران و راس بستانکاری بستانکاران ، محاسبه ميانگين کارکرد يک حساب و . . .

    ايجاد گزارشات پويا در سيستم ( گزارش ساز حسابداری )

    ايجاد گزارشات سود و زيان ، گزارش صورتحساب سرمايه موسسه و  . . .  در نرم افزار تولیدی

 •  ثبت عملياتهای مختلف حسابداری از جمله : دريافت نقدی ، پرداخت نقدی و . . .

    ثبت رسيد دريافت و پرداخت نقدی و چاپ آن

    ثبت عملياتهای مربوط به چکهای دريافتی از قبيل دريافت چک ، وصول چک ، واگذاری ( خرج نمودن چک ) ، چک در جريان وصول (سرحساب) ، عودت چک ، برگشت چک و . . .

    ثبت عملياتهای مربوط به چکهای پرداختی اعم از پرداخت چک ، پاس چک ، برگشت چک ، مسدود و يا باطل نمودن چک و . . .

    ثبت چکهای انتظامی دريافتی و پرداختی ( اسناد تضمينی )

    ثبت اقساط دريافتی و پرداختی با تعيين مبلغ کل و تعيين تعداد اقساط و تعداد روز و محاسبه اتوماتيک مبلغ هر قسط

    تغيير مبلغ محاسبه شده براي هر قسط توسط کاربر در هنگام وصول و محاسبه خودکار مانده آن قسط با در نظر گرفتن اين تغيير

    مشاهده ليست اقساط دريافتی و پرداختی و خلاصه اقساط در نرم افزار تولیدی

    اصلاح و حذف چکها به صورت کاملا اتوماتيک

    انجام عمليات گروهی بر روي چکها (عمليات بر روي چند چک ) اعم از وصول ، پاس ، در جريان وصول و . . .

    ثبت رسيد دريافت و پرداخت چک و چاپ آن

    گزارشات متنوع چکها از جمله چکهای دريافتی و پرداختی فعال و غير فعال ، چک نزد صندوق ، دريافتی وصول شده ، پرداختی پاس شده ، چکهای برگشتی ، واگذار شده و . . .

    تعیین هشدار سررسيد چکهای دريافتی وپرداختی و اقساط چند روز آينده در ورود به برنامه

    راس گيری از چکها و بدست آوردن چک معادل براساس تاريخ سررسيد و مبلغ آن

    تعريف دسته چک براي حسابهای جاری فروشگاه (موسسه) و گزارشات کامل آن

    گردش چکهای دريافتی و پرداختی (کنترل نقدينگی )

    چاپ چک به صورت هوشمند

    چاپ فرم چک در جريان وصول با قابليت انتخاب چکها از صندوق چک 

   

 •     پشتیبان گیری از اطلاعات به صورت دستی و اتوماتیک از یک ساعت تا پنچ ساعت به دلخواه کاربر

     تغییر دوره های مالی درون نرم افزار 

     مشاهده فعالیت کاربران به صورت کل و جزء

    امکان ایجاد فایل همراه به صورت اندروید و جاوا با فیلترینگ دلخواه کاربر

    تنظیم دسترسی برای کاربراز قبیل دسترسی منو ،عملیات،حساب،کالا

    ایجاد پیامهای هشدار روزانه و استفاده از دفتر یادداشت و دفتر تلفن در سیستم

    تعیین نوع ثبت اسناد و فاکتورها توسط کاربران از قبیل ثبت کننده ، کنترل کننده ، تایید کننده  

    مشاهده نمودارهای دلخواه توسط کاربر مانند نمودار فروش

    کنترل دسترسی و محدود کردن دسترسی کاربران تحت نظر مدیر سیستم

    کنترل دسترسی به فاکتورها و اسناد و در عین حال دسترسی کامل مدیر سیستم به تمامی منوها و عملکرد  مشاهده فعالیت هر یک از کاربران 

    قابلیت تعریف نامحدود کاربران و اصلاح و حذف آنها توسط نرم افزار تولیدی

     قابلیت انتخاب شکلهای متنوع برای چاپ فاکتور و ایجاد گزارشات سفارشی به دلخواه کاربران

*    
*