برچسب "بهترین نرم افزار حسابداری خدماتی"
نرم افزار حسابداری خدماتی
۱۳۹۸-۱۲-۰۸

بهترین نرم افزار حسابداری خدماتی شرکت های خدماتی شرکت هایی هستند که آثار فعالیتی آن ها قابل لمس نبوده  و در قالب یک کالا عرضه نمی شود. آموزشگاه ها ، تعمیرگاه ها و شرکت های حسابداری و هزاران موارد مشابه به این ها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستندد که بدون ارائه یک محصول فیزیکیدر […]