برچسب "حقوق و دستمزد در حسابداری"
۱۳۹۹-۰۳-۱۳

حقوق و دستمزد در حسابداری   در تمامی کسب و کارها افرادی که مشغول کار هستند طبعاً برای کسب منفعتی به فعالیت می پردازند . این منفعت همان دستمزد و حقوقی است که کارفرمایان به کارگران و یا کارمندان خود پرداخت می کنند . بنابراین بحث حقوق  از اهمیت بالایی در مباحث مالی مجموعه های […]