برچسب محصول "نرم افزار سردخانه"

نرم افزار سردخانه

نرم افزار سردخانه پاد تخصصی ویژه سردخانه های زیر صفر و بالای صفر با قابلیت صدور سند صافی و امکان بهایابی کارمزد نگهداری بار و خدمات بار

نرم افزار کشتارگاه ، حسابداری کشتارگاه

پکیج کامل مدیریت کشتار طیور با امکانات کامل حسابداری و پیگیری تمام فرآیند های درون کشتارگاه با قابلیت اتصال به تمام نرم افزار های اندرویدی پاد

دستيار گارسون

نرم افزار اندرویدی دستیار گارسون پاد با قابلیت ثبت آنلاین سفارشات سالن و ارتباط همزمان با سیستم صندوق و آشپزخانه

نرم افزار انبارسنگ

نرم افزار حسابداری انبارسنگ باد جهت ثبت ورود و خروج سنگ و گزارش گیری کامل از خرید و فروش و انجام خدمات روی سنگ به همراه سطوح شناور

نرم افزار شیلات

پکیج کامل مدیریت استخر های آب ماهی ویژه صنف شیلات با امکان زیست سنجی ، بیومتری ، تعریف تناژ انتقالی ماهی بین استخرها و نهایتا بهای پرورش محصول نهایی

نرم افزار تولیدی

نرم افزار حسابداری تولیدی با قابلیت محاسبه بهای تمام شده محصول نهایی ، تعریف ایستگاه های تولید چند مرحله ای - عوامل افزاینده و کاهنده

نرم افزار پیمانکاری

نرم افزار جامع حسابداری پیمانکاری جهت مدیریت کامل پروژه ...مدیریت مراکز هزینه و بهایابی پروژه همراه با قابلیت اتصال به نرم افزار اندرویدی پاد

نرم افزار پخش مويرگی

پکیج نرم افزار پخش مویرگی با قابلیت اتصال به دستیار بازاریاب اندرویدی پاد و امکان رهگیری و سامانه توزیع محصولات به صورت آنلاین