برچسب محصول "فروشگاه اینترنتی"

فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی پاد به صورت یکپارچه با نرم افزار حسابداری پاد قابل همسان سازی است و جهت استفاده در تمامی اصناف فروشگاهی و اتصال به باشگاه مشتریان پاد می باشد

باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان یا کلوپ وفاداری پاد با امکان اتصال به سیستم حسابداری_جهت ارائه خدمات با کیفیت و افزایش فروش و مشتری مدار قابل استفاده می باشد...