حسابداری ویندوزی

نرم افزار سردخانه

نرم افزار سردخانه پاد تخصصی ویژه سردخانه های زیر صفر و بالای صفر با قابلیت صدور سند صافی و امکان بهایابی کارمزد نگهداری بار و خدمات بار

نرم افزار کشتارگاه ، حسابداری کشتارگاه

پکیج کامل مدیریت کشتار طیور با امکانات کامل حسابداری و پیگیری تمام فرآیند های درون کشتارگاه با قابلیت اتصال به تمام نرم افزار های اندرویدی پاد

باشگاه مشتریان

نرم افزار باشگاه مشتریان یا کلوپ وفاداری پاد با امکان اتصال به سیستم حسابداری_جهت ارائه خدمات با کیفیت و افزایش فروش و مشتری مدار قابل استفاده می باشد...

نرم افزار حسابداری شرکت ها

نرم افزار حسابداری شرکت ها جهت استفاده در مجتمع های اداری ، تجاری و مسکونی با امکانات نموداری و گزارشگیری دقیق

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری پاد ، جهت کنترل ورود و خروج از انبار و همچنین گزارشات دقیق انبارداری با قابلیت اتصال به دستیار های اندرویدی پاد

نرم افزار CRM

نرم افزار CRM پاد با قابلیت ثبت اطلاعات کامل مشتریان و برنامه ریزی فروش به همراه کلیه امکانات حسابداری و قابل اتصال به دستگاه کالر آیدی و امکانات متنوع دیگر

نرم افزار قرض الحسنه - آموزش حسابداری

نرم افزار قرض الحسنه خانوادگی پاد جهت مدیریت وام ها و دریافت و پرداخت صندوق خانوادگی به همراه مدیریت سپرده ها و گزارشات نموداری

نرم افزار خدماتی

نرم افزار حسابداری خدماتی پاد ، با امکانات ثبت موارد خدمات ، خزانه داری ، حسابداری و قابلیت اتصال به نرم افزار های اندرویدی پاد

نرم افزار فروشگاهی بازرگانی

نرم افزار حسابداری فروشگاهی پاد ، جهت استفاده برای اصناف فروشگاهی و بازرگانی با امکانات خرید و فروش ، انبار داری ، خزانه داری و گزارشات دقیق