حسابداری اندرویدی

دستیار بازاریاب

نرم افزار اندرویدی دستیار بازاریاب پاد ، جهت استفاده توسط بازاریاب (ویزیتور) برای ثبت آنلاین سفارش مشتریان و تسویه حساب در انواع شبکه های فروش مویرگی

داشبورد مديريتی

نرم افزار اندرویدی داشبورد مدیریتی پاد ، جهت استفاده مدیران با قابلیت گزارشگیری از روند کلی کار مجموعه و یادآوری ها و ثبت موارد کاری از راه دور

دستيار گارسون

نرم افزار اندرویدی دستیار گارسون پاد با قابلیت ثبت آنلاین سفارشات سالن و ارتباط همزمان با سیستم صندوق و آشپزخانه

دستيار فروش

نرم افزار اندرویدی دستیار فروش پاد جهت استفاده در تمامی مشاغل بازرگانی و خدماتی با قابلیت ثبت و گزارش گیری از نرم افزار حسابداری مرکزی

دستيار انباردار

نرم افزار اندرویدی دستیار انباردار پاد جهت ثبت و گزارشگیری موجودی انبار و سفارشات و خرید و فروش به صورت آنلاین با نرم افزار حسابداری مرکزی