نرم افزار پیمانکاری

۱۳۹۸-۰۱-۱۴
3101
حسابداری ویندوزی , دسته محصول
پروژه های ساختمانی - مشاغل خدماتی (سرویس کاری) - تاسیسات و تجهیزات مشمول مشاغل
پشتیبانی تلفنی - آنلاین - اعزام کارشناس (حضوری) نحوه پشتیبانی
بسته آموزش ویدیویی - تلفنی - آنلاین شرایط آموزش

 •   ثبت مشخصات پروژه ها و مراکز هزینه به صورت ساختار درختی
    ایجاد چهار سطح زیرین برای هر پروژه و یا مراکز هزینه
    محاسبه بهای تمام شده برای هر پروژه در نرم افزار حسابداری پاد
    تعریف و تفکیک هزینه های هر پروژه به ریز ( سفت کاری – نازک کاری و . . .)

    ثبت پیش دریافت ها و پیش پرداختها برای هر پروژه

     کنترل میزان نقدینگی نزد هر یک از تنخواه گردانها و مشخص نمودن مواد خریداری شده توسط هر یک از آنها

    کنترل میزان کارکرد هر کارگر یا معمار بصورت کلی و یا به تفکیک هر پروژه 

   خرید مواد و مصالح برای پروژه ها ومصرف آنها به صورت مستقیم برای همان پروژه

     خرید مواد و مصالح ها به صورت کلی و Depo نمودن آنها به صورت یکجا و ارسال مواد و مصرف آنها برای هر یک از پروژه ها

    تعریف و ثبت ابزارآلات وکنترل ابزار آلات امانتی ما نزد کارگران در نرم افزار حسابداری پیمانکاری

    کنترل موجودی مواد و مصالح در حین ثبت عملیات ورود و خروج به ازای پروژه و یا مرکز هزینه خاص

    انتقال مواد و مصالح از یک پروژه به پروژه دیگر و یا مرجوع نمودن مواد از یک پروژه به انباراصلی یا ضایعات با ثبت سند حسابداری و ثبت کاردکس مواد و مصالح به صورت اتوماتیک

    کنترل تعدادی مواد و مصالح مصرف شده برای پروژه به تفکیک مواد

    ثبت عملیات های مختلف حسابداری از جمله : دریافت نقدی ، پرداخت نقدی به ازای هر پروژه و مرکز هزینه

    صدورسند حسابداری و ثبت درآمدها و هزینه های هر پروژه به تفکیک در نرم افزار حسابداری پیمانکاری

    ثبت عملیاتهای مربوط به چکهای دریافتی از قبیل دریافت چک ، وصول چک ، واگذاری ( خرج نمودن چک ) ، چک در جریان وصول ، عودت چک ، برگشت چک و . . . با تعیین پروژه و مرکز هزینه

    ثبت عملیاتهای مربوط به چکهای پرداختی اعم از پرداخت چک ، پاس چک ، برگشت چک ، مسدود و یا باطل نمودن چک و . . . با تعیین پروژه و مرکز هزینه

    گزارش دفتر حسابهای تفصیلی شناور به صورت تجمیعی و تلفیقی

    نمودار هزینه و درآمد هر پروژه بر حسب زمان

    گزارش صورت سود و زیان هر پروژه 

    انتقال اطلاعات (مانده حسابها ، موجودی مواد و مصالح در انبار و چکها و . . .) به دوره مالی بعد بطور خودکار با بستن حسابها و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه به تفکیک پروژه و مرکز هزینه 

 •   ثبت فاکتورهای مختلف از قبيل فروش ، خريد ، حواله ، امانتی ، خدماتی ، انتقال و . . . همراه با ثبت سند حسابداری
    کنترل دو واحد اصلی و فرعي کالا ها به صورت همزمان ( تعداد ،کارتن ، شل ، باکس و . . .) در فاکتور
    ثبت فاکتورهای مالياتی با محاسبه ميزان ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به تفکيک هر کالا
    گزارشات فصلی مالياتی خريد و فروش با امکان چاپ

    خريد و فروش کالا با استفاده از بارکد و سطح شناور کالا

    تعيين محل فيزيکی کالا در هر انبار( سالن ، راهرو ، قفسه ) به هنگام ثبت فاکتور

    ثبت ويزيتور (بازارياب) در فاکتور همراه با گزارشات

    استفاده از عوامل افزاينده و کاهنده و خنثی (اضافات و کسورات) در فاکتور

    تسويه حساب مبلغ فاکتور به صورت نقد ، چک، بن ، تخفيف و يا به صورت پرداخت اقساط در حساب فاکتور با محاسبه کارمزد ماهانه و سالانه

    محاسبه اتوماتيک تخفيف حساب هر مشتری به هنگام تسويه مبلغ فاکتور با درنظر گرفتن ميزان تخفيف ( درصدی يا مبلغی ) تعريف  شده در اطلاعات حساب مشتريان

    ثبت فاکتورهای مدت دار يا شرطی ( تعيين زمان پرداخت وجه فاکتور توسط مشتری)

    انتخاب از بين پنج قيمت متفاوت در هنگام فروش کالا ( نقد ، روال ، مدت ، مصرف کننده و… )

    قابليت ثبت فاکتورها با دو شماره اصلی و فرعی

    ثبت دو رديف شرح اضافی در پايين فاکتور به عنوان مثال نام راننده و شماره کاميون

    کنترل موجودی کالا ، ميزان اعتبار مشتری ، سود هر فاکتور و قيمت آخرين فروش به مشتری ، هشداربرای فروشهای زير قيمت خريد و هشدار منفی شدن کالا در حين ثبت فاکتور

    باز بودن چندين فاکتور به طور همزمان

    گزارشات انواع فاکتورهای ثبت شده از جمله ليست فاکتورهای خريد ، برگشت از خريد و برگشت از فروش ، ليست کل ورود و خروج و فاکتورهای فروش

    خلاصه فروش و خلاصه خريد ، گزارش فروش ويزيتورها ، گزارش فروش به تفکيک کالا با دريافت کد کالا و کد خريدار و . . .

    سود ناخالص فروش کالا بر اساس قيمت ميانگين خريد و يا قيمت آخرين خريد يک کالا ، يک گروه کالا ، يک حساب و بازه زماني خاص

    ثبت سفارشات دريافت نشده براي فاکتورهای پيش خريد و ثبت سفارشات تحويل نشده براي فاکتورهای پيش فروش همراه با گزارشات کامل در نرم افزار حسابداری پیمانکاری

 •  قابلیت تعریف انبار به صورت نامحدود بر اساس نیاز کاربر

    (تعريف محل فيزيکی کالا در هر انبار (سالن ، راهرو ، قفسه

   قابلیت ثبت فاکتور فروش به صورت چند انباری بر اساس هر ردیف کالا 

    قابلیت ایجاد محصولات و گروه بندی کالا 

   قابلیت درج تصاویرکالا و گروه کالا

   قابلیت معرفی جزئیات هر محصول (شماره سریال، شماره فنی، تامین کننده ی کالا و…)

      قابلیت تعریف سطح شناور کالا وگزارشگیری از گردش سطوح شناورکالا 

   قابلیت انبار گردانی با ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی 

   قابلیت گزارشگیری از موجودی های کالا درانبار(با امکان فیلتر کردن بر مبنای انبارها ،گروهای  کالا و کالا)در بازه های زمانی مشخص 

     قابلیت گزارشگیری از موجودی امانی دریافتی و پرداختی،موجودی واقعی،پیش فروش،پیش خرید

    قابلیت ثبت نقطه سفارش کالا 

   قابلیت تعریف عوامل موثر بر روی فاکتور(افزاینده،کاهنده،خنثی) 

    ورود و ويرايش قيمت خريد و چند قيمت فروش متفاوت و ليست مغايرت قيمت کالا

     قابلیت مشاهده کارت انبار با اطلاعاتی از قبیل تعداد ورودی وخروجی ، فی ورودی وخروجی و  قیمت ورودی وخروجی

   قابلیت انبار گردانی با ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی 

   قابلیت ایجاد گزارشات انبار دلخواه به سلیقه کاربر از قبییل گزارش موجودی با پارامترهای دلخواه توسط گزارش ساز انبار  

   قابلیت ثبت عملیات انبارداری شامل ورود کالا به انبار، خروج کالا از انبار، انتقال کالا بین انبارها و … 

 •   امکان استفاده از کدینگ حسابداری پیش فرض برنامه به صورت ساده و پیشرفته در نرم افزار حسابداری پیمانکاری

   قابلیت تعریف کدینگ دلخواه و تعین اندازه  طول کد 

  قابلیت ثبت اطلاعات اشخاص شامل شماره تلفن،شماره همراه،شماره اقتصادی، آدرس  و … 

   قابلیت ثبت سنداتوماتیک به صورت همزمان با فاکتور 

  قابلیت استفاده از شرح و تعریف شرح به صورت پیش فرض 

    استفاده از شرح های تعريف شده و پيش فرض برای هر رديف از سند

   قابلیت مشاهده لیست بدهکاران و لیست بستانکاران به صورت مجزا 

    کپی محتويات يک سند به سند ديگر

   قابلیت نمایش ترازآزمایشی دو ستونی و تراز آزمایشی  چهار ستونی ، تراز معین و تراز تفضیل  

    مشاهده ريز گردش اشخاص و مشاهده کارت حساب همراه با چک کردن آيتمها (مغايرت گيری ) و امکان راس گرفتن از فاکتورها در کارت حساب هر مشتری

   قابلیت اراده دفاتر کل و روزنامه 

    قابلیت صدور سند افتتاحیه به صورت دستی

  قابلیت مشاهده کارت حساب ،کارت حساب با ریز فاکتور و ریز گردش حساب اشخاص  

    قابلیت مغایرت گیری کارت حساب بانک با  صورتحساب بانکی

    گزارش سندهای غير موازنه ، ثبت موقت ، سندهای جا افتاده ، کد حساب بدون سند و . . .

    گزارشات مختلف حسابداری از جمله : راس بدهي بدهکاران و راس بستانکاری بستانکاران ، محاسبه ميانگين کارکرد يک حساب و . . .

    ايجاد گزارشات پويا در سيستم ( گزارش ساز حسابداری )

    ايجاد گزارشات سود و زيان ، گزارش صورتحساب سرمايه موسسه و . . . 

 •   ثبت عملياتهای مختلف حسابداری از جمله : دريافت نقدی ، پرداخت نقدی و . . .

    ثبت رسيد دريافت و پرداخت نقدی و چاپ آن

    ثبت عملياتهای مربوط به چکهای دريافتی از قبيل دريافت چک ، وصول چک ، واگذاری ( خرج نمودن چک ) ، چک در جريان وصول (سرحساب) ، عودت چک ، برگشت چک و . . .

    ثبت عملياتهای مربوط به چکهای پرداختی اعم از پرداخت چک ، پاس چک ، برگشت چک ، مسدود و يا باطل نمودن چک و . . .

    انجام عمليات گروهی بر روي چکها (عمليات بر روي چند چک ) اعم از وصول ، پاس ، در جريان وصول و . . .

    ثبت چکهای انتظامی دريافتی و پرداختی ( اسناد تضمينی )

    ثبت اقساط دريافتی و پرداختی با تعيين مبلغ کل و تعيين تعداد اقساط و تعداد روز و محاسبه اتوماتيک مبلغ هر قسط

    صدور دفترچه اقساط و وصول اقساط

    گزارشات متنوع چکها از جمله چکهای دريافتی و پرداختی فعال و غير فعال ، چک نزد صندوق ، دريافتی وصول شده ، پرداختی پاس شده ، چکهای برگشتی ، واگذار شده و . . .

    گزارشات چک با فيلترينگ دلخواه از قبيل بازه زماني دلخواه براي تاريخ صدور و سررسيد ، دريافتی از شخص ، واگذاری به شخص با قابليت جستجو و مرتب سازی 

    تعيين هشدار سررسيد چکهای دريافتی وپرداختی و اقساط چند روز آينده در ورود به برنامهراس گيری از چکها و بدست آوردن چک معادل براساس تاريخ سررسيد و مبلغ آن

    تاريخچه چک

    چاپ فرم چک در جريان وصول با قابليت انتخاب چکها از صندوق چک

 •    قابلیت تنظیم دسترسی برای کاربراز قبیل دسترسی منو ،عملیات،حساب،کالا

    نمودار آماري فروش ماهانه با ورود پارامترهايي از قبيل انبار ، گروه کالا ، خريدار و . . .

    نمودار پرفروش ترين و کم فروش ترين کالاها به دوصورت ريالی و تعدادی با تعيين انبار ، گروه کالا و خريدار

    نمودار مقايسه چکهای دريافتی و پرداختی فعال و غير فعال

    نمودار چکهای پرداختی و دريافتی بر اساس تاريخ صدور و سررسيد 

    نمودار کارکرد يک حساب براساس مانده حساب ، جمع بدهکار و جمع بستانکار آن حساب در بازه زماني دلخواه 

    پشتيبان گيری از بانک اطلاعات روي هارد ، فلش و يا در هر مسير دلخواه و پشتيبان هوشمند و اتوماتيک ساعتی و بازيابی اطلاعات

    انتقال به دوره جديد با بستن حسابهای موقت و ثبت سند بستن حسابهای موقت و سپس بستن حساب دائم با انتقال مانده حسابها و چکهای فعال و مانده موجودی کالا

    مشاهده سابقه اطلاعات شامل تمامی عمليات انجام شده در نرم افزار شامل ثبت و ويرايش و حذف فاکتور ، سند ، چک توسط هر کاربر

    رديابی کاربر با استفاده از سوابق اطلاعات و بازيابی اطلاعات حذف شده حتي يک سند

    کنترل دسترسی و محدود کردن کاربران با قفل کردن و يا مخفی کردن حسابها ، کالاها و منو ها

    ارسال کليه ی گزارشات به Excel  و Word و . . .

       قابلیت انتخاب شکلهای متنوع برای چاپ فاکتور و ایجاد گزارشات سفارشی به دلخواه کاربران

    فعال نمودن آيتم هايی از قبيل قيمتهای فروش متفاوت ، شماره سريال کالا ، سطح شناور کالا ، شماره کاميون ، بارکد ، هشدار سقف اعتبار مشتری و . . .

*    
*