نرم افزار سردخانه

۱۳۹۸-۰۵-۱۰
3026
حسابداری ویندوزی , دسته محصول
خدمات نگهداری بار در سردخانه و حق العمل کاری مشمول مشاغل
پشتیبانی تلفنی - آنلاین - اعزام کارشناس (حضوری) نحوه پشتیبانی
بسته آموزش ویدیویی - تلفنی - آنلاین شرایط آموزش

 •   ثبت فاکتور خرید با ثبت شماره مرسله و شماره بارنامه دولتی و ثبت کرایه بار در نرم افزار سردخانه
    تعریف عوامل افزاینده و کاهنده جهت محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شده(حمل و نقل، گمرگی، ترخیص و…)
    قابلیت گزارشگیری ازمرسله های باز و بسته 
    ثبت و گزارشگیری از انتقال میوه ها بین سردخانه ها
    فروش مستقیم بار با ثبت شماره مرسله در نرم افزار حسابداری گروه نرم افزاری پاد

    قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به باغداران

    فروش امانی بار با ثبت شماره مرسله

    ثبت کلیه عملیات انبار از قبیل صدور رسید ورود انبار، حواله خروج از انبار و رسید ضایعات وگزارشگیری از کاردکس انبار به ریز

    صدور صافی مرسله پس از اتمام فروش بار ، با محاسبه ی کارمزد فروش به صورت کارمزد فروش مستقیم یا کارمزد کل فروش یا هر دو و ثبت بستانکاری صاحب بار با کسر هزینه ها به صورت خودکار 

    گزارشگیری از فروش هر مرسله به تفکیک خریدار یا به صورت تجمیعی

    چاپ برگه صافی با ذکر نام خریدار یا بدون ذکر نام خریدار

    گزارش کاردکس اشخاص و مرسله

    شناسایی و ثبت انواع خدمات صورت گرفته برروی بار ، از قبیل کرایه تخلیه ، انبارداری ، سورت ، رنگ آوری ، بسته بندی  و … با ثبت شماره مرسله و ثبت هزینه های پرداخت شده 

    گزارش صافی کالا و اشخاص

 •   خريد و فروش کالا با استفاده از بارکد و سطح شناور کالا

    ثبت فاکتورهای مختلف از قبيل فروش ، خريد ، حواله ، امانتی ، خدماتی ، انتقال و . . . همراه با ثبت سند حسابداری
    کنترل دو واحد اصلی و فرعی کالا ها به صورت همزمان در فاکتور
    ثبت فاکتورهای مالياتی با محاسبه ميزان ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به تفکيک هر کالا
    گزارشات فصلی مالياتی خريد و فروش با امکان چاپ

    تعيين محل فيزيکی کالا در هر انبار به هنگام ثبت فاکتور

     ثبت ويزيتور (بازارياب) در فاکتور همراه با گزارشات در نرم افزار سردخانه

    استفاده از عوامل افزاينده و کاهنده و خنثی (اضافات و کسورات) در فاکتور

    تسويه حساب مبلغ فاکتور به صورت نقد ، چک، بن ، تخفيف و يا به صورت پرداخت اقساط در حساب فاکتور با محاسبه کارمزد ماهانه و سالانه

    محاسبه اتوماتيک تخفيف حساب هر مشتری به هنگام تسويه مبلغ فاکتور با درنظر گرفتن ميزان تخفيف ( درصدی يا مبلغی ) تعريف شده در اطلاعات حساب مشتريان

    ثبت فاکتورهای مدت دار يا شرطی ( تعيين زمان پرداخت وجه فاکتور توسط مشتری)

    انتخاب از بين پنج قيمت متفاوت در هنگام فروش کالا ( نقد ، روال ، مدت ، مصرف کننده و… )

    قابليت ثبت فاکتورها با دو شماره اصلی و فرعی در نرم افزار سردخانه

    ثبت دو رديف شرح اضافی در پايين فاکتور به عنوان مثال نام راننده و شماره کاميون

    کنترل موجودی کالا ، ميزان اعتبار مشتری ، سود هر فاکتور و قيمت آخرين فروش به مشتری ، هشداربرای فروشهای زير قيمت خريد و هشدار منفی شدن کالا در حين ثبت فاکتور

    باز بودن چندين فاکتور به طور همزمان

    سود ناخالص فروش کالا بر اساس قيمت ميانگين خريد و يا قيمت آخرين خريد يک کالا ، يک گروه کالا ، يک حساب و بازه زمانی خاص

    ثبت سفارشات دريافت نشده براي فاکتورهای پيش خريد و ثبت سفارشات تحويل نشده براي فاکتورهای پيش فروش همراه با گزارشات کامل

 •    ثبت فاکتور فروش به صورت چند انباری بر اساس هر ردیف کالا

    تعریف و دسته بندی کالا در سه سطح در نرم افزار سردخانه

    قابلیت ایجاد محصولات و گروه بندی کالا

    تعریف انبار به صورت نامحدود بر اساس نیاز کاربر 

    قابلیت معرفی جزئیات هر محصول (شماره سریال، شماره فنی، تامین کننده ی کالا و…)

   قابلیت تعریف سطح شناور کالا وگزارشگیری از گردش سطوح شناورکالا

    قابلیت گزارشگیری از موجودی های کالا درانبار(با امکان فیلتر کردن بر مبنای انبارها ،گروهای  کالا و کالا)در بازه های زمانی مشخص 

    قابلیت درج تصاویرکالا و گروه کالا 

   قابلیت گزارشگیری از موجودی امانی دریافتی و پرداختی،موجودی واقعی،پیش فروش،پیش خرید 

    تعریف مکان فیزیکی هرکالا در انبار در نرم افزار سردخانه 

   قابلیت نمایش موجودی ریالی کالا براساس آخرین خرید،میانگین،قیمت ثبت شده محصول 

  گزارشگیری از کاردکس پیشرفته با امکان تفکیک براساس نوع کالا ،حساب مشتری،باربری ،ابعاد کالا و …

    مشاهده گزارشات کنترلی انبار شامل موجودی منفی کالا، موجودی زیر نقطه سفارش، صورت گردش مواد و کالا و… 

    قابلیت ثبت نقطه سفارش کالا 

    تعریف عوامل موثر بر روی فاکتور(افزاینده،کاهنده،خنثی)

    ایجاد گزارشات انبار  به سلیقه کاربر از قبیل گزارش موجودی با پارامترهای دلخواه توسط گزارش ساز انبار 

   انبارگردانی با امکان ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی 

    کنترل موجودی های به تفکیک انبار

    

 •    ايجاد کدهای حسابداری مقدماتی و پيشرفته به صورت اتوماتيک در برنامه جهت سهولت حسابدار

    تعريف ساختار کدينگ دلخواه و تعيين طول کد حسابها ( کل ، معين ، تفصيلی

    ثبت عملياتهای مختلف در اسناد شامل ثبت موقت ، ثبت دائم ، ويرايش و حذف اسناد و چاپ آنها با دو فرمت متفاوت

    ايجاد ، ويرايش ، حذف حسابها به صورت ماتريسی ( کل، معين ، تفصيل) و تفصيلی شناور(کدهای يونيک)

    ثبت اطلاعات اشخاص (مشتری) شامل سقف اعتبار ، کد اقتصادی ، کد ملی ، کد پستی ، شماره همراه و تلفن ، آدرس ، تصوير و. . .

    استفاده از شرح های تعريف شده و پيش فرض براي هر رديف از سند

    کپی محتويات يک سند به سند ديگر

    ثبت اسناد در چهار وضعيت ثبت موقت ، کنترل شده ، تاييد شده و ثبت قطعی با امکان برگشت گروهی اسناد

    مشاهده ريز گردش اشخاص و مشاهده کارت حساب همراه با چک کردن آيتمها (مغايرت گيری ) و امکان راس گرفتن از فاکتورها در کارت حساب هر مشتری

    دفتر روزنامه ، دفتر کل ، تراز کل دو و چهار ستونی ، تراز معين و تفصيل

    مرتب نمودن اسناد حسابداری برحسب شماره سند و تاريخ

    استفاده از قالب های تعريف شده سند حسابداری در برنامه جهت جلوگيری از اشتباه و افزايش سرعت تنظيم اسناد

    مغايرت کارت حساب با صورتحساب بانک

    گزارش سندهای غير موازنه ، ثبت موقت ، سندهای جا افتاده ، کد حساب بدون سند  

    گزارشات مختلف حسابداری از جمله : راس بدهی بدهکاران و راس بستانکاری بستانکاران ، محاسبه ميانگين کارکرد يک حساب و . . .

    ايجاد گزارشات پويا در سيستم ( گزارش ساز حسابداری )

 •   ثبت عملیات مربوط به چک های دریافتی از قبیل دریافت ،وصول،عودت،برگشت،واگذاری و… 

  ثبت عملیات مربوط به چک های پرداختی از قبیل پرداخت پاس، برگشت ،باطل کردن و… 

    ثبت عملیات دریافت نقدی و پرداخت نقدی

     ثبت رسید مربوط به دریافت و پرداخت وجوه با امکان گزارشگیری

    قابلیت راس گیری از چک ها با فیلترینگ دلخواه کاربر

  انجام عملیات خزانه داری  شامل پاس چک ،  عملیات درجریان وصول اسناد ،عودت چک ها و واگذاری چک ها به صورت گروهی  

     کنترل نقدینگی از چک های دریافتی و پرداختی

   قابلیت چاپ چک به صورت هوشمند

    صدور دفترچه اقساط با مشخص نمودن تاریخ و تعداد هر قسط 

    معرفی  دسته چک برای حسابهای جاری فروشگاه و گزارشگیری کامل مربوط به هر دسته چک 

    قابلیت تعیین هشدار سررسید چکهای پرداختی و دریافتی و اقساط چند روز آینده درهنگام  ورود به نرم افزار 

    قابلیت ثبت اطلاعات بانک ،شماره حساب،شعبه،شهر

    انجام عمليات گروهی بر روی چکها (عمليات بر روي چند چک ) اعم از وصول ، پاس ، در جريان وصول و . . .

   

 •   تعريف نامحدود کاربران و اصلاح و حذف آنها

   کنترل دسترسی و محدود کردن کاربران با قفل کردن و يا مخفی کردن حسابها ، کالاها و منو ها 

    فعال نمودن آيتم هايی از قبيل قيمتهای فروش متفاوت ، شماره سريال کالا ، سطح شناور کالا ، شماره کاميون ، بارکد ، هشدار سقف اعتبار مشتری و . . .

    قابليت ايجاد گرافهای پويا با انتخاب انواع نمودارها بصورت ستونی ، دايره ای ، خطی ، نقطه ای و استوانه ای و انتخاب رنگ و فونت دلخواه برای آن و امکان نمايش نمودار به صورت سه بعدی و . . .

    نمودار آماری فروش ماهانه با ورود پارامترهايی از قبيل انبار ، گروه کالا ، خريدار و . . .

    نمودار پرفروش ترين و کم فروش ترين کالاها به دوصورت ريالی و تعدادی با تعيين انبار ، گروه کالا و خريدار

    نمودار مقايسه چکهای دريافتی و پرداختی فعال و غير فعال

    نمودار چکهای پرداختی و دريافتی بر اساس تاريخ صدور و سررسيد 

    نمودار کارکرد يک حساب براساس مانده حساب ، جمع بدهکار و جمع بستانکار آن حساب در بازه زمانی دلخواه 

    پشتيبان گيری از بانک اطلاعات روي هارد ، فلش و يا در هر مسير دلخواه و پشتيبان هوشمند و اتوماتيک ساعتی و بازيابی اطلاعات

    انتقال به دوره جديد با بستن حسابهای موقت و ثبت سند بستن حسابهای موقت و سپس بستن حساب دائم با انتقال مانده حسابها و چکهای فعال و مانده موجودی کالا

    مشاهده سابقه اطلاعات شامل تمامی عمليات انجام شده در نرم افزار شامل ثبت و ويرايش و حذف فاکتور ، سند ، چک توسط هر کاربر

    رديابی کاربر با استفاده از سوابق اطلاعات و بازيابی اطلاعات حذف شده حتی يک سند

    ارسال کليه ی گزارشات به Excel  و Word و . . .

    جهت مشاهده امکانات نرم افزار به کانال آپارات شرکت پاد مراجعه نمایید

*    
*