نرم افزار خدماتی

۱۳۹۷-۰۹-۳۰
2817
حسابداری ویندوزی , دسته محصول
کلیه مشاغل خدماتی مشمول مشاغل
پشتیبانی تلفنی - آنلاین - اعزام کارشناس (حضوری) نحوه پشتیبانی
بسته آموزش ویدیویی - تلفنی - آنلاین شرایط آموزش

 •   کدگذاری خدمات و تعمیرات قابل ارائه به مشتریان (لیست خدمات) 

    ثبت مشخصات شناسنامه ای خدمات شامل : نام ، واحد ، تخفیف پذیر بودن ، درصد مالیات و عوارض در نرم افزار حسابداری خدماتی

    مرتبط نمودن خدمات با حساب درآمد در سیستم حسابداری گروه نرم افزاری پاد

    ورود و ویرایش چند قیمت متفاوت برای دستمزد عرضه خدمات و تعمیرات

    صدور فاکتور خدمات در نرم افزار حسابداری خدماتی

    صدور فاکتور به صورت ثبت ترکیبی از کالا و خدمات 

    ثبت شرح یا توضیح اختصاصی برای هر کالا (خدمات) با اضافه کردن پسوند به آنها ( به عنوان مثال عیب قطعه تعمیر شده ) 

    ثبت دو ردیف شرح اضافی در پایین فاکتور به عنوان مثال نام فرد خدمات دهنده ( تعمیر کار ) به مشتری جهت پیگیری های بعدی 

    گزارش گیری و مشاهده حساب درآمد خدمات مورد نظر در بازه زمانی خاص 

    امکان الحاق شماره رهگیری و اعلام به مشتری در نرم افزار حسابداری خدماتی

    امکان رهگیری خدمات انجام شده توسط سرویس کار خاص و پیگیری علت عدم کیفیت خدمات 

    ارتباط با سیستم سریال و ردیابی خدمات در نرم افزار حسابداری خدماتی

    امکان تفکیک موارد گارانتی و غیر گارانتی

    گزارش عملکرد سرویس کاران و تعمیر کاران 

    نمودار آماری عرضه خدمات و تعمیرات بصورت ماهانه در نرم افزار حسابداری خدماتی

    نمودار آماری پردرآمد ترین و کم درآمد ترین تعمیرات و خدمات به دوصورت ریالی و تعدادی 

    موقعیت یابی سرویسکاران روی نقشه با استفاده از بسته نرم افزاری موقعیت یاب امین در نرم افزار حسابداری خدماتی

 •   ثبت فاکتورهای مختلف از قبيل فروش ، خريد ، حواله ، امانتی ، خدماتي ، انتقال و . . . همراه با ثبت سند حسابداري 

    کنترل دو واحد اصلی و فرعی کالا ها به صورت همزمان ( تعداد ،کارتن ، شل ، باکس و . . .) در فاکتور

    ثبت فاکتورهای مالياتی با محاسبه ميزان ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به تفکيک هر کالا

    گزارشات فصلی مالياتی خريد و فروش با امکان چاپ

    انتقال اطلاعات به فايل TTMS دارايي

    خريد و فروش کالا با استفاده از بارکد و سطح شناور کالا 

    تعيين محل فيزيکی کالا در هر انبار( سالن ، راهرو ، قفسه ) به هنگام ثبت فاکتور

    استفاده از تخفيف رديفی بصورت درصدی يا مبلغی براي هر کالا بصورت اتوماتيک هنگام ثبت فاکتور

    ثبت ويزيتور (بازارياب) در فاکتور همراه با گزارشات

    استفاده از عوامل افزاينده و کاهنده و خنثی (اضافات و کسورات) در فاکتور 

    تسويه حساب مبلغ فاکتور به صورت نقد ، چک ، Pos ، بن ، تخفيف و يا به صورت پرداخت اقساط در حساب فاکتور با محاسبه کارمزد ماهانه و سالانه

    محاسبه اتوماتيک تخفيف حساب هر مشتری به هنگام تسويه مبلغ فاکتور با درنظر گرفتن ميزان تخفيف ( درصدی يا مبلغی ) تعريف شده در اطلاعات حساب مشتريان

    ثبت فاکتورهاي مدت دار يا شرطی ( تعيين زمان پرداخت وجه فاکتور توسط مشتري)

    انتخاب از بين پنج قيمت متفاوت در هنگام فروش کالا ( نقد ، روال ، مدت ، مصرف کننده و… ) 

    قابليت ثبت فاکتورها با دو شماره اصلی و فرعی 

    ثبت شرح دلخواه براي فاکتور

    نمايش تعداد فاکتور روزانه ، مانده حساب اشخاص ( مشتری ) در ذيل فاکتور

    کنترل موجودی کالا ، ميزان اعتبار مشتری ، سود هر فاکتور و قيمت آخرين فروش به مشتری ، هشداربرای فروشهای زير قيمت خريد و هشدار منفی شدن کالا در حين ثبت فاکتور

    باز بودن چندين فاکتور به طور همزمان

    گزارشات انواع فاکتورهای ثبت شده از جمله ليست فاکتورهای خريد ، برگشت از خريد و برگشت از فروش ، ليست کل ورود و خروج و فاکتورهای فروش

    ليست فاکتورهای مالياتی با نمايش ماليات و عوارض محاسبه شده در فاکتورها 

    خلاصه فروش و خلاصه خريد ، گزارش فروش ويزيتورها ، گزارش فروش به تفکيک کالا با دريافت کد کالا و کد خريدار و . . .

    سود ناخالص فروش کالا بر اساس قيمت ميانگين خريد و يا قيمت آخرين خريد يک کالا ، يک گروه کالا ، يک حساب و بازه زمانی خاص 

    هشدار ليست فاکتورهای مدت دار در ورود به برنامه

   

 •   قابلیت تعریف انبار به صورت نامحدود بر اساس نیاز کاربر

    قابلیت تعریف مکان فیزیکی هرکالا ( طبقه، پارتیشن، شیت،راهرو و…)

    قابلیت ایجاد محصولات و گروه بندی کالا

    قابلیت تعریف و دسته بندی کالا در سه سطح

    قابلیت درج تصاویر کالا و گروه کالا

    قابلیت معرفی جزئیات هر محصول (شماره سریال، شماره فنی، تامین کننده ی کالا و…)

    قابلیت تعریف سطح شناور کالا و گزارشگیری از گردش سطوح شناور کالا

    قابلیت گزارشگیری از موجودی های کالا در انبار (با امکان فیلتر کردن بر مبنای انبارها ،گروه های  کالا  و  کالا)در بازه های زمانی مشخص

    قابلیت گزارشگیری از موجودی امانی دریافتی و پرداختی ، موجودی واقعی ، پیش فروش ، پیش خرید

    قابلیت نمایش موجودی ریالی کالا براساس آخرین خرید ، میانگین ، قیمت ثبت شده محصول

    قابلیت گزارشگیری از کاردکس پیشرفته با امکان تفکیک براساس نوع کالا ،حساب مشتری ، باربری ، ابعاد کالا و …

    قابلیت مشاهده گزارشات کنترلی انبار شامل موجودی منفی کالا، موجودی زیر نقطه سفارش، صورت گردش مواد و کالا و…

    قابلیت تعریف عوامل موثر بر روی فاکتور (افزاینده ، کاهنده ، خنثی)

    قابلیت انبارگردانی با امکان ثبت اتوماتیک فاکتورهای کسری و اضافی

    قابلیت تعیین روشهای  ورود وخروج  از انبار بر مبنای  Lifo , Fifo، میانگین موزون ، روش شناسایی ویژه

    قابلیت مشاهده کارت انبار با اطلاعاتی از قبیل تعداد ورودی و خروجی ، فی ورودی وخروجی و  قیمت ورودی و خروجی 

    قابلیت ثبت عملیات انبارداری شامل ورود کالا به انبار ، خروج کالا از انبار ، انتقال کالا بین انبارها و … 

    قابلیت ایجاد گزارشات انبار دلخواه به سلیقه کاربر از قبییل گزارش موجودی با پارامترهای دلخواه توسط گزارش ساز انبار .

 •   تعريف ساختار کدينگ دلخواه و تعيين طول کد حسابها ( کل ، معين ، تفصيلی) بين ۱ تا ۱۰ رقم 

    ايجاد کدهای حسابداری مقدماتی و پيشرفته به صورت اتوماتيک در برنامه جهت سهولت حسابدار

    ايجاد ، ويرايش ، حذف حسابها به صورت ماتريسي ( کل، معين ، تفصيل) و تفصيلی شناور(کدهای يونيک)

    ثبت اطلاعات اشخاص (مشتری ) شامل سقف اعتبار ، کد اقتصادي ، کد ملي ، کد پستي ، شماره همراه و تلفن ، آدرس ، تصوير و. . .

    ثبت عملياتهای مختلف در اسناد شامل ثبت موقت ، ثبت دائم ، ويرايش و حذف اسناد و چاپ آنها با دو فرمت متفاوت

    استفاده از شرح های تعريف شده و پيش فرض برای هر رديف از سند

    ثبت شرح اضافی (نامحدود) در اسناد به ازاي هر آرتيکل (رديف ) سند با انتخاب کليد *

    کپي محتويات يک سند به سند ديگر

    ثبت اسناد در چهار وضعيت ثبت موقت ، کنترل شده ، تاييد شده و ثبت قطعی با امکان برگشت گروهی اسناد

    مشاهده ريز گردش اشخاص و مشاهده کارت حساب همراه با چک کردن آيتمها (مغايرت گيری ) و امکان راس گرفتن از فاکتورها در کارت حساب هر مشتری

    دفتر روزنامه ، دفتر کل ، تراز کل دو و چهار ستونی ، تراز معين و تفصيل

    مرتب نمودن اسناد حسابداری برحسب شماره سند و تاريخ

    استفاده از قالب های تعريف شده سند حسابداری در برنامه جهت جلوگيری از اشتباه و افزايش سرعت تنظيم اسناد

    مغايرت کارت حساب با صورتحساب بانک

    گزارش سندهای غير موازنه ، ثبت موقت ، سندهای جا افتاده ، کد حساب بدون سند و . . .

    گزارشات مختلف حسابداری از جمله : راس بدهی بدهکاران و راس بستانکاری بستانکاران ، محاسبه ميانگين کارکرد يک حساب و . . .

    ايجاد گزارشات پويا در سيستم ( گزارش ساز حسابداری )

    ايجاد گزارشات سود و زيان ، گزارش صورتحساب سرمايه موسسه و . . . 

 •   ثبت عملياتهای مختلف حسابداری از جمله : دريافت نقدی ، پرداخت نقدی و . . .

    ثبت رسيد دريافت و پرداخت نقدی و چاپ آن

    ثبت عملياتهای مربوط به چکهای دريافتی از قبيل دريافت چک ، وصول چک ، واگذاری ( خرج نمودن چک ) ، چک در جريان وصول (سرحساب) ، عودت چک ، برگشت چک و . . .

    ثبت عملياتهای مربوط به چکهای پرداختی اعم از پرداخت چک ، پاس چک ، برگشت چک ، مسدود و يا باطل نمودن چک و . . .

    انجام عمليات گروهی بر روي چکها (عمليات بر روی چند چک ) اعم از وصول ، پاس ، در جريان وصول و . . .

    ثبت چکهای انتظامی دريافتی و پرداختی ( اسناد تضمينی )

    ثبت اقساط دريافتی و پرداختی با تعيين مبلغ کل و تعيين تعداد اقساط و تعداد روز و محاسبه اتوماتيک مبلغ هر قسط

    صدور دفترچه اقساط و وصول اقساط

    گزارشات متنوع چکها از جمله چکهای دريافتی و پرداختی فعال و غير فعال ، چک نزد صندوق ، دريافتی وصول شده ، پرداختی پاس شده ، چکهای برگشتی ، واگذار شده و . . .

    گزارشات چک با فيلترينگ دلخواه از قبيل بازه زماني دلخواه براي تاريخ صدور و سررسيد ، دريافتی از شخص ، واگذاری به شخص با قابليت جستجو و مرتب سازی 

    تعيين هشدار سررسيد چکهای دريافتی وپرداختی و اقساط چند روز آينده در ورود به برنامهراس گيری از چکها و بدست آوردن چک معادل براساس تاريخ سررسيد و مبلغ آن

    تاريخچه چک

    چاپ فرم چک در جريان وصول با قابليت انتخاب چکها از صندوق چک

 •   قابليت ايجاد گرافهای پويا با انتخاب انواع نمودارها بصورت ستونی ، دايره ای ، خطی ، نقطه ای و استوانه ای و انتخاب رنگ و فونت دلخواه برای آن و امکان نمايش نمودار به صورت سه بعدی و . . .

    نمودار آماری فروش ماهانه با ورود پارامترهايی از قبيل انبار ، گروه کالا ، خريدار و . . .

    نمودار پرفروش ترين و کم فروش ترين کالاها به دوصورت ريالی و تعدادی با تعيين انبار ، گروه کالا و خريدار

    نمودار مقايسه چکهای دريافتی و پرداختی فعال و غير فعال

    نمودار چکهای پرداختی و دريافتی بر اساس تاريخ صدور و سررسيد 

    نمودار کارکرد يک حساب براساس مانده حساب ، جمع بدهکار و جمع بستانکار آن حساب در بازه زمانی دلخواه 

    پشتيبان گيری از بانک اطلاعات روی هارد ، فلش و يا در هر مسير دلخواه و پشتيبان هوشمند و اتوماتيک ساعتی و بازيابی اطلاعات

    انتقال به دوره جديد با بستن حسابهای موقت و ثبت سند بستن حسابهای موقت و سپس بستن حساب دائم با انتقال مانده حسابها و چکهای فعال و مانده موجودی کالا

    مشاهده سابقه اطلاعات شامل تمامی عمليات انجام شده در نرم افزار شامل ثبت و ويرايش و حذف فاکتور ، سند ، چک توسط هر کاربر

    رديابی کاربر با استفاده از سوابق اطلاعات و بازيابی اطلاعات حذف شده حتی يک سند

    کنترل دسترسی و محدود کردن کاربران با قفل کردن و يا مخفی کردن حسابها ، کالاها و منو ها

    ارسال کليه ی گزارشات به Excel  و Word و . . .

    فعال نمودن آيتم هايی از قبيل قيمتهای فروش متفاوت ، شماره سريال کالا ، سطح شناور کالا ، شماره کاميون ، بارکد ، هشدار سقف اعتبار مشتری و . . .

*    
*