نرم افزار حقوق و دستمزد

۱۳۹۸-۱۲-۱۲
2143
حسابداری ویندوزی , دسته محصول
کلیه مشاغل کوچک ، متوسط و بزرگ مشمول مشاغل
پشتیبانی تلفنی - آنلاین - اعزام کارشناس (حضوری) نحوه پشتیبانی
بسته آموزش ویدیویی - تلفنی - آنلاین شرایط آموزش
بسته به امکانات محصول متغیر می باشد قیمت محصول

 •   تعریف پارامترهای پرسنل از قبیل مشخصات شناسنامه ای :  نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، نوع استخدام ، نوع بیمه و . . .

    ویرایش و حذف اطلاعات پرسنل

   تعریف پارامترهای کارکرد روزانه از قبیل ساعت ورود ، ساعت خروج ، ساعات کسری و اضافی کار روزانه ، مساعده روزانه ، هزینه ناهار و . . .

    تعریف پارامترهای کارکرد سالانه از قبیل حق مسکن ، سختی کار ، حق جذب ، حق اولاد و تعیین نوع و فرمت این پارامترها به دلخواه کاربر

    قابلیت اتصال به دستگاههای کارت زن و انتقال اطلاعات به نرم افزار حسابداری گروه نرم افزاری پاد

    تعریف پارامترهای کارکرد ماهانه از قبیل ساعت کارکرد ، نرخ حقوق برای هر ساعت ، ساعات کسری و اضافی کار ماهانه، مساعده ماهانه و . . 

    قابلیت ثبت تاخیر روزانه

    مشاهده و ثبت کارکرد روزانه ، ماهانه و سالانه پرسنل

    مشاهده صفحه گسترده کارکرد پرسنل بر حسب ایام هفتگی در ماه 

    تنظیمات سند حسابداری حقوق 

    تعریف مشخصات پرداخت کننده حقوق

    انتقال اطلاعات از سال جاری به سال دیگر

    قابلیت معرفی و ثبت مشخصات کامل کارگاه به سیستم

   ثبت ، ویرایش و حذف وام برای پرسنل 

     ثبت اطلاعات بیمه

    مشاهده گزارشات مختلف مانند  لیست پرسنل،لیست بیمه،لیست حقوق ،گزارشات ستونی ، گزارشات پرفراژ

    قابلیت معرفی سال و ماه جاری سیستم ،میزان مرخصی،مبلغ مرخصی ، تعداد روز های تعطیل کاری ،زپرشته شغلی ، کد اشخاص معاف

    ثبت تنظیمات مالیات  و مشاهده لیست پارامتر های مالیاتی

     قابلیت لینک پارامتر های بیمه با پرامتر های حقوق

     قابلیت مشخص نمون استفاده پرسنل از ماشین و مسکن

 •   خريد و فروش کالا با استفاده از بارکد و سطح شناور کالا

    ثبت فاکتورهای مختلف از قبيل فروش ، خريد ، حواله ، امانتی ، خدماتی ، انتقال و . . . همراه با ثبت سند حسابداری

    کنترل دو واحد اصلی و فرعی کالا ها به صورت همزمان ( تعداد ،کارتن ، شل ، باکس و . . .) در فاکتور در نرم افزار پخش و توزیع مویرگی

    ثبت فاکتورهای مالياتی با محاسبه ميزان ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به تفکيک هر کالا

    گزارشات فصلی مالياتی خريد و فروش با امکان چاپ و انتقال اطلاعات به فايل TTMS دارايی

    استفاده از انبار رديفی و کلی در فاکتور و تعيين محل فيزيکی کالا در هر انبار( سالن ، راهرو ، قفسه ) به هنگام ثبت فاکتور

    استفاده از عوامل افزاينده و کاهنده و خنثی (اضافات و کسورات) در فاکتور

    تسويه حساب مبلغ فاکتور به صورت نقد ، چک ، Pos ، بن ، تخفيف و يا به صورت پرداخت اقساط در حساب فاکتور با محاسبه کارمزد ماهانه و سالانه

    محاسبه اتوماتيک تخفيف حساب هر مشتری به هنگام تسويه مبلغ فاکتور با درنظر گرفتن ميزان تخفيف ( درصدی يا مبلغی ) تعريف شده در اطلاعات حساب مشتريان

    ثبت فاکتورهای مدت دار يا شرطی ( تعيين زمان پرداخت وجه فاکتور توسط مشتری)

    هشدار لیست فاکتورهای مدت دار در ورود به برنامه

    انتخاب از بين پنج قيمت متفاوت در هنگام فروش کالا ( نقد ، روال ، مدت ، مصرف کننده و… )

    نمايش تعداد فاکتور روزانه ، مانده حساب اشخاص ( مشتری ) در ذيل فاکتور

    کنترل موجودي کالا ، ميزان اعتبار مشتری ، سود هر فاکتور و قيمت آخرين فروش به مشتری ، هشداربراي فروشهای زير قيمت خريد و هشدار منفي شدن کالا در حين ثبت فاکتور

    کپي محتويات يک فاکتور در فاکتور ديگر

    گزارشات انواع فاکتورهای ثبت شده از جمله ليست فاکتورهای خريد ، برگشت از خريد و برگشت از فروش ، ليست کل ورود و خروج و فاکتورهای فروش

    سود ناخالص فروش کالا بر اساس قيمت ميانگين خريد و يا قيمت آخرين خريد يک کالا ، يک گروه کالا ، يک حساب و بازه زمانی خاص

    گزارش تعدادی فروش روزانه و ماهانه کالا

    ثبت شرح يا توضيح اختصاصی براي هر کالا (رنگ، مدل و …) و براي فاکتور

 •   تعيين روشهای ورود و خروج کالا از انبار (  Lifo ، ميانگين ، ميانگين به تفکيک انبار و …)

    موجودی ريالی کالا براساس آخرين خريد ، معدل خريد و قيمت خريد ثبت شده

    تعريف نامحدود انبار و ويرايش و حذف آنها ( محصول در جريان ساخت ، مواد اوليه و …)

     گروه بندی کالاها و محصولات

    ثبت کالا و محصولات در سه سطح

    تعريف محل فيزيکی کالا در هر انبار (سالن ، راهرو ، قفسه)

    ثبت مشخصات شناسنامه ای کالاها شامل : نام ، واحد ، تخفيف، پورسانت، درصد ماليات و عوارض ، تعداد در بسته ( شل ، باکس ، کارتن ) ، شماره فنی يا شماره شناسايی کالاها

    تعريف سطح شناور کالا و مشاهده موجودی ، موجودی منفی و گردش موجودي سطوح شناور کالای استفاده شده در فاکتور

    مشاهده موجودی کالاها با قابليت فيلترينگ يک انبار يا همه انبارها ، گروه کالای خاص يا همه گروه ها ، در تاريخ تعيين شده

    صورت گردش مواد و کالا ، گردش موجودی کالا ، موجودی منفي کالا ، موجودی کالا به تفکيک انبار

    مشاهده کارت انبار با اطلاعاتی از قبيل تعداد ورودی/خروجی ، فی ورودی/ خروجی کالا و در نهايت قيمت ورودی / خروجی کالا ها

    کاردکس کالا و کاردکس اشخاص و کاردکس امانتی در بازه زمانی دلخواه

    کاردکس پيشرفته با امکان مشاهده اطلاعات بيشتر از کاردکس معمولی از قبيل راننده ، باربری ، تاريخ بارنامه ، شماره باسکول و ساير اطلاعات مفيد ديگر

    ثبت نقطه سفارش کالا و مشاهده موجودی زير نقطه سفارش

    موجودی امانتی ما نزد ديگران و موجودی امانتی ديگران نزد ما

    تعريف عوامل افزاينده ، کاهنده و خنثی برای فاکتور

    انبار گردانی با ثبت اتوماتيک فاکتورهای کسری و اضافی جهت تعديل موجودی واقعی کالا با موجودی کالا در سيستم

    ثبت و چاپ برچسب و بارکد و تعريف الگوي بارکد

    گزارش ساز ستونی پويای انبار

    ثبت و ارزيابی اهداف فروش براي اشخاص و انبار

 •   ثبت عملياتهای مختلف در اسناد شامل ثبت موقت ، ثبت دائم ، ويرايش و حذف اسناد و چاپ آنها با دو فرمت متفاوت

    ثبت اسناد در چهار وضعيت ثبت موقت ، کنترل شده ، تاييد شده و ثبت قطعی با امکان برگشت گروهی اسناد

    تعريف ساختار کدينگ دلخواه و تعيين طول کد حسابها ( کل ، معين ، تفصيلی) بين ۱ تا ۱۰ رقم

    ايجاد ، ويرايش ، حذف حسابها به صورت ماتريسی ( کل، معين ، تفصيل) و تفصيلی شناور(کدهای يونيک)

    ليست بدهکاران و بستانکاران

    ثبت اطلاعات اشخاص (مشتری ) شامل سقف اعتبار ، کد اقتصادی ، کد ملی ، کد پستی ، شماره همراه و تلفن ، آدرس ، تصوير و. . . 

    ثبت اطلاعات حسابهای بانکی فروشگاه (موسسه) شامل: شماره حساب ، شعبه ، نام بانک ، شهر و . . .

    مشخص نمودن ماهيت حسابها در هنگام ايجاد آنها شامل آيتم های ذيل و کنترل ماهيت حساب حين ورود اطلاعات اسناد

    کپی محتويات يک سند به سند ديگر

    مشاهده ريز گردش اشخاص و مشاهده کارت حساب همراه با چک کردن آيتمها (مغايرت گيری ) و امکان راس گرفتن از فاکتورها در کارت حساب هر مشتری

    ليست بدهکاران و بستانکاران 

    دفتر روزنامه ، دفتر کل ، تراز کل دو و چهار ستونی ، تراز معين و تفصيل

    صورتهای مالی از قبيل صورت سود و زيان و تراز نامه استاندارد

    استفاده از قالب های تعريف شده سند حسابداری در برنامه جهت جلوگيری از اشتباه و افزايش سرعت تنظيم اسناد نرم افزار حسابداری

    تبديل حساب معين به تفصيل و حساب تفصيل به معين

    گزارش سندهای غير موازنه ، ثبت موقت ، سندهای جا افتاده ، کد حساب بدون سند و . . .

    گزارشات مختلف حسابداری از جمله : راس بدهی بدهکاران و راس بستانکاری بستانکاران ، محاسبه ميانگين کارکرد يک حساب و . . .

    ايجاد گزارشات پويا در سيستم ( گزارش ساز حسابداری ) 

    ايجاد گزارشات سود و زيان ، گزارش صورتحساب سرمايه موسسه و . . .

     گزارش کامل حساب يک مشتری شامل : آخرين مانده حساب ، کل چکهای دريافتی ، وصول شده ، نزد صندوق ، درجريان وصول ، برگشتی و . . .

 •  ثبت عملیات دریافت نقدی و پرداخت نقدی

    ثبت و چاپ رسيد دريافت و پرداخت نقدی 

    ثبت عملياتهای مربوط به چکهای دريافتی از قبيل دريافت چک ، وصول چک ، واگذاری ( خرج نمودن چک ) ، چک در جريان وصول (سرحساب) ، عودت چک ، برگشت چک و . . .

    ثبت عملياتهای مربوط به چکهای پرداختی اعم از پرداخت چک ، پاس چک ، برگشت چک ، مسدود و يا باطل نمودن چک و . . .

    تعيين هشدار سررسيد چکهای دريافتی وپرداختی و اقساط چند روز آينده در ورود به برنامه راس گيری از چکها و بدست آوردن چک معادل براساس تاريخ سررسيد و مبلغ آن

    انجام عمليات گروهی بر روي چکها (عمليات بر روی چند چک ) اعم از وصول ، پاس ، در جريان وصول و . . .

    ثبت چکهای انتظامی دريافتی و پرداختی ( اسناد تضمينی )

    تاريخچه چک

    ثبت اقساط دريافتی و پرداختی با تعيين مبلغ کل و تعيين تعداد اقساط و تعداد روز و محاسبه اتوماتيک مبلغ هر قسط

    گزارشات متنوع چکها از جمله چکهای دريافتی و پرداختی فعال و غير فعال ، چک نزد صندوق ، دريافتی وصول شده ، پرداختی پاس شده ، چکهای برگشتی ، واگذار شده و . . .

    صدور دفترچه اقساط و وصول اقساط

    گزارشات چک با فيلترينگ دلخواه از قبيل بازه زماني دلخواه براي تاريخ صدور و سررسيد ، دريافتی از شخص ، واگذاری به شخص با قابليت جستجو و مرتب سازی 

    چاپ فرم چک در جريان وصول با قابليت انتخاب چکها از صندوق چک

 •   کنترل دسترسی به فاکتورها و اسناد در عین حال دسترسی کامل مدیر سیستم به تمامی منوها و عملکرد هر یک از کاربران و مشاهده فعالیت آنها

    رديابی کاربر با استفاده از سوابق اطلاعات و بازيابی اطلاعات حذف شده حتی يک سند

    پشتيبان گيری از بانک اطلاعات روي هارد ، فلش و يا در هر مسير دلخواه و پشتيبان هوشمند و اتوماتيک ساعتی و بازيابی اطلاعاتپ

    قابليت ايجاد گرافهای پويا با انتخاب انواع نمودارها بصورت ستونی ، دايره ای ، خطی ، نقطه ای و استوانه ای و انتخاب رنگ و فونت دلخواه براي آن و امکان نمايش نمودار به صورت سه بعدی و . . .

    کنترل دسترسی به فاکتورها و اسناد در عین حال دسترسی کامل مدیر سیستم به تمامی منوها و عملکرد هر یک از کاربران و مشاهده فعالیت آنها

    نمودار پرفروش ترين و کم فروش ترين کالاها به دوصورت ريالی و تعدادی با تعيين انبار ، گروه کالا و خريدار

    نمودار مقايسه چکهای دريافتی و پرداختی فعال و غير فعال

    نمودار چکهای پرداختی و دريافتی بر اساس تاريخ صدور و سررسيد 

    نمودار کارکرد يک حساب براساس مانده حساب ، جمع بدهکار و جمع بستانکار آن حساب در بازه زمانی دلخواه 

    انتقال به دوره جديد با بستن حسابهای موقت و ثبت سند بستن حسابهای موقت و سپس بستن حساب دائم با انتقال مانده حسابها و چکهای فعال و مانده موجودی کالا

    مشاهده سابقه اطلاعات شامل تمامی عمليات انجام شده در نرم افزار شامل ثبت و ويرايش و حذف فاکتور ، سند ، چک توسط هر کاربر

    کنترل دسترسی و محدود کردن کاربران با قفل کردن و يا مخفي کردن حسابها ، کالاها و منو ها

    ارسال کليه ي گزارشات به Excel  و Word و . . .

    فعال نمودن آيتم هايی از قبيل قيمتهای فروش متفاوت ، شماره سريال کالا ، سطح شناور کالا ، شماره کاميون ، بارکد ، هشدار سقف اعتبار مشتری و . . .

 1. نرم افزار حسابداری پاد گفت:

  نرم افزار حسابداری پاد

*    
*