h

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

۱۳۹۸-۰۶-۱۴
845
h

ویدیو های آموزشی نرم افزار حسابداری پیمانکاری


آموزش نرم افزار حسابداری پیمانکاری (قسمت 1)

آموزش حسابداری _ نرم افزار حسابداری پیمانکاری پاد

آموزش نرم افزار حسابداری پیمانکاری (قسمت 2)

آموزش حسابداری _ نرم افزار حسابداری پیمانکاری پاد

h

آموزش های مرتبط با نرم افزار حسابداری پیمانکاری


مرکز هزینه

مرکز هزینه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری   پیمانکار می تواند یک فرد یا یک مجموعه باشد که با عقد قرارداد انجام پروژه را بر عهده بگیرد. هر پیمانکار می تواند به صورت همزمان چندین پروژه را در دست اجرا داشته باشد، طبعاً تعدد پروژه ها باعث می شود که پیمانکار با افراد مختلفی همکاری […]


1812
۱۳۹۸-۰۴-۱۲
...