h

نرم افزار حسابداری تولیدی

۱۳۹۸-۰۴-۱۱
1196
h

ویدیو های آموزشی نرم افزار حسابداری تولیدی


آموزش نرم افزار حسابداری تولیدی (قسمت 1)

آموزش حسابداری _ نرم افزار حسابداری تولیدی پاد

آموزش نرم افزار حسابداری تولیدی (قسمت 2)

آموزش حسابداری _ نرم افزار حسابداری تولیدی پاد

آموزش نرم افزار حسابداری تولیدی (قسمت 3)

آموزش حسابداری _ نرم افزار حسابداری تولیدی پاد

h

آموزش های مرتبط با نرم افزار حسابداری تولیدی


نرم افزار حسابداری تولیدی

ورود مواد اولیه به خط تولید و تخصیص هزینه ها   در شرکت های تولیدی پس از خرید مواد اولیه برای خط تولید مجموعه ، حسابدار می بایست این ورود را  در نرم افزار حسابداری تولیدی ثبت نماید تا بتواند رهگیری مرحله به مرحله ای از تولید داشته باشد. برای ثبت این ورود در نرم […]


1001
۱۳۹۸-۰۳-۱۲
...
نرم افزار تولیدی

ایجاد فاکتورهای تولید و مصرف در نرم افزار تولیدی   لینک فاکتور تولید و مصرف همانطور که می دانید به ازای تولید هر محصول باید کالاهایی مصرف شوند تا فرایند تولید رخ دهد. میزان مصرف این کالاها و چگونگی پیاده سازی آن در روند تولید طی فرمول ساخت و تولید در مقالات قبلی توضیح داده شده […]


1088
۱۳۹۸-۰۲-۳۰
...
حسابداری تولید

پارتی بار و نحوه ثبت آن در حسابداری تولید   در فرآیند تولید جهت تولید کالاها چندین نوع بار مواد مصرفی وارد کارخانه می شود ، نکته حائز اهمیت در حسابداری تولید این است که نیاز داریم بدانیم پارتی بار وارد شده در چه تاریخی وارد شده ، دارای چه ویژگی هایی می باشد ، […]


899
۱۳۹۷-۱۲-۲۷
...
نرم افزار تولیدی - حسابداری تولیدی

فرمول دهی ساخت در حسابداری تولیدی   در هر کارخانه تولیدی ، با توجه به نوع و تقاضای بازار هدف چندین هزار کالا تولید می شود. قاعدتاً نکته حائز اهمیت برای مالکان این کارخانه ها میزان مصرف مواد اولیه در هر تولید ، هزینه های سربار و در نهایت بهای تمام شده هر کالای تولید […]


3028
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
...