حسابداری پیمانکاری چیست ؟!

۱۳۹۹-۰۱-۱۱
daftar
613

حسابداری پیمانکاری چیست؟

سیستم های اطلاعات حسابداری در هر شرکت به عنوان مهم ترین زیر مجموعه سیستم ، می تواند اطلاعات مالی مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات به ویژه مدیران قرار دهد. مجموعه های پیمانکاری زیادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با استفاده از سیستم های حسابداری این نیاز مجموعه و مدیر را مرتفع می سازند.

فعالیت های پیمانکاری روز به روز در حال افزایش هستند و افراد بسیاری از این طریق کسب درآمد می کنند. یک پیمانکار از زمان اعلام مناقصه ها کار او آغاز می شود و تا زمان تحویل پروژه ادامه دارد. در طول انجام پروژه هر پیمانکار با مسائل محاسباتی گوناگونی روبه رو خواهد شد که تنها با آگاهی داشتن به حسابداری پیمانکاری این مسائل برای او قابل درک و پیگیری خواهد بود. با توجه به اهمیت این امر مهم در ادامه این مقاله بیشتر به این موضوع و مباحث مربوط به آن خواهیم پرداخت.

 

پیمانکار و شرکت پیمانکاری :

پیمانکار به مجموعه ای گویند که می تواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت و قرارداد انجام فعالیت هایی را با افراد حقیقی و حقوقی منعقدکند هر پیمانکار با توجه به سابقه ، توانایی و تعداد نفرات فعال رتبه بندی می شوند و در مناقصات مختلفی شرکت می نمایند. شرکت های پیمانکاری طبق آیین نامه ها در یازده گروه می توانند فعالیت های پیمانکاری داشته باشند که شامل ساختمان ، راه و ترابری ، صنعت و معدن ، تاسیسات و تجهیزات کشاورزی ، مرمرت آثار باستانی ، کاوش های زمینی ، آب ، ارتباطات ، نفت و گاز و نیرو می باشد.

 

حسابداری پیمانکاری :

همانطور که در بند قبلی ذکر شد پیمانکاران در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند آن ها برای این که بتوانند اسناد شرکت در مناقصه را تهیه کنند یا پیمان های مختلفی را از نظر بحث درآمد و هزینه بررسی کنند نیاز به دانش حسابداری پیمانکاری دارند. هر فردی که حسابداری پیمانکاران را برعهده می گیرد می بایست آشنایی دقیق و کامل بر قوانین پیمان ها ، مبانی حقوق قرارداد های پیمانکاری ، قوانین مالیاتی ، فعالیت های پیمانکاری و … آگاه باشد. آن ها باید بدانند که تخصیص درآمدها ، هزینه های قراردادها را چگونه پیگیری و اجرا کنند.

مهم ترین موضوع در حسابداری پیمانکاری محاسبه دقیق مخارج صرف شده برای انجام هر پروژه و درآمد حاصل از هر یک از پروژه ها می باشد زیرا این محاسبات است که می تواند تعیین کند پروژه برای شرکت سود آور بوده است یا خیر.

 

برای آن که در پایان پروژه سود خالص از انجام پروژه مشخص گردد حسابدار می بایست مواردی را در انجام محاسبات خود در نظر بگیرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نکته اول اگر شرکت پیمانکاری قبل از اخذ پروژه و قبل از مناقصه عمومی آن ، هزینه ای را برای دریافت اطلاعات مناقصه و یا تحقیقات اولیه و برآورد هزینه پروژه صرف کرده باشد ، این هزینه می بایست در محاسبات پیمانکاری لحاظ گردد و از سود نهایی کسر شود.

در حسابداری پیمانکاری تمام مخارج صرف شده در طی قرارداد باید محاسبه شود. این مخارج در سه دسته کلی زیر قرار می گیرند :

  1. ۱ – هزینه های مستقیم مانند دستمزد کارگران ، خرید لوازم و مصالح کار ، استهلاک ماشین آلات و ابزارآلات که همگی باید جز به جز در محاسبات نهایی لحاظ شوند.
  2. ۲ – هزینه های غیر مستقیم مانند هزینه طراحی یک ماشین آلات خاص برای انجام هر بخش از پروژه یا هزینه های کارگاه و تعمیرگاه مرکزی
  3. ۳ – هزینه های غیر مستقیم مانند هزینه های استهلاک ماشین آلاتی که در طی پروژه به کار گرفته نشده اند و یا هزینه تحقیق و توسعه که معمولاً به عنوان بخشی از انباشت پروژه در محاسبات نهایی می آید.

 

حسابداری پیمانکاری

روش های حسابداری پیمانکاری :

برای انجام حسابداری پیمانکاری دو روش کلی وجود دارد و هر شرکت با توجه به شرایط پروژه خود یکی از این دو روش برای حسابداری استفاده می نمایند.

  1. ۱ – روش حسابداری پیمانکاری بر اساس درصد پیشرفت کار
  2. ۲ – روش حسابداری پیمانکاری بعد از تکمیل پروژه

 

روش حسابداری بر اساس درصد پیشرفت کار :

اگر قرار باشد مجموعه ای برای حسابداری خود از این روش استفاه کند حسابداران موظف هستند سود و زیان انجام یک پروژه به صوت مرحله به مرحله و هم سو با پیشرفت کار محاسبه کنند. در این روش سود خالص نهایی بر اساس پیش بینی هزینه هایی که پروژه در ادامه کار خواهد داشت محاسبه می شود. نکته حائز اهمیت در این روش حسابداری این است که این روش مادامی جوابگو خواهد بود که پیمانکار انجام پروژه را طبق قرارداد خود سر وقت انجام داده و از سوی دیگر کارفرما نیز تعهدات مالی خود را طبق قرارداد عمل نماید.

یکی از ایراداتی که به این روش وارد شده این است که چون موضوع پیش بینی هزینه های آتی یکی از رکن های اصلی محاسبه سود و زیان پیمانکار از انجام پروژه است ، در صورتی که تغییراتی در قیمت ها رخ دهد و باعث به عقب انداختن و یا کند شدن روند پروژه شود ، محاسبات نهایی کمی با اشکال و تغییر مواجه خواهد شد.

 

روش حسابداری بعد از تکمیل پروژه :

همانطور که از نام این روش نیز مشخص است در این روش کلیه محاسبات سود و زیانی بعد از تکمیل نهایی پروژه یا پس از اتمام بخش اعظمی از پروژه انجام می گیرد حسنی که این روش نسبت به روش دیگر دارد این است که نیاز به پیش بینی هزینه های احتمالی وارد بر پروژه در آن دخیل نمی باشد و همه ی محاسبات طبق اسناد حقیقی و موجود انجام می گیرد. شاید ایرادی که در این روش بتوان پیدا کرد این باشد که محاسبه یک جای سود خالص نهایی یک پروژه ، باعث ایجاد شدن یک بار مالیاتی زیا برای شرکت پیمانکاری باشد.

 

با توجه به نکات ذکر شده و روش های حسابداری پیمانکاری انتخاب هر روش حسابداری برای هر پیمان وابسته به میزان اطمینان از برآورد درآمد و مخارج پیمان است. در برخی موارد پیمانکارها به دلیل عم اطمینان نسبت به برآورد صورت گفته تصمیم به استفاده از روش حسابداری بعد از تکمیل پروژه می گیرند زمانی ک نتیجه پیمان را بتوانند به صورت قابل اطمینانی برآورد کنند حسابداری می تواند از روش درصد پیشرفت کار استفاده کند.

حسابداری پیمانکاری

 پس از بررسی و تعریف شرکت های پیمانکاری و شرح روش های حسابداری پیمانکاری موجود ، به یکی از مشکلات شرکت های پیمانکاری خواهیم پرداخت. این مشکل که در عمده شرکت های پیمانکاری وجود دارد عدم پیاده سازی یک نرم افزار حسابداری پرکاربرد با قیمت مناسب و به دنبال آن عدم اتمام مشکلات انبار ها و کنترل های داخلی است. ازاین رو در ادامه با شرح ویژگی های یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری پرکاربرد به شرکت های پیمانکاری نرم افزار مورد نیازشان را معرفی خواهیم کرد.

یکی از ویژگی های مهم یک نرم افزار کاربردی در زمینه حسابداری پیمانکاری می بایست این باشد که قابلیت تعریف نامحدود پروژه ها را برای حسابدار فراهم نماید. شرکت های پیمانکاری امکان دارد در یک بازه زمانی خاص چندین پروژه در حال اجرا داشته باشند پس یک نرم افزار می بایست با قابلیت تعریف تمامی پروژه ها قابلیت دسترسی و رهگیری هر پروژه را به صورت مجزا و تجمعی در اختیار شرکت پیمانکاری قرار دهد.

نیاز اساسی دیگر شرکت های پیمانکاری در زمینه کنترل انبار هاست یک نرم افزار کاربردی با ایجاد انبارهای حقیقی و یا مجازی در سیستم حسابداری می تواند با ثبت ورود و خروج به موقع کالا ها ، موجودی دقیقی در هر بازه زمانی به حسابدار و مدیر مجموعه ارائه دهد. در نتیجه کنترل دقیقی در موجودی ها چه به صورت ریالی و چه به صورت تعدادی خواهیم داشت.

همانطور که در روش های حسابداری قید شد صورت سود و زیان پروژه ها برای شرکت های پیمانکاری اهمیت زیادی دارند. نرم افزار حسابداری پیمانکاری می بایست بتواند با واکشی اطلاعاتی که در هر پروژه به آن ها داده می شود در بازه های زمانی مختلف صورت سود و زیان هر پروژه را به صورت تفکیکی و یا تجمیعی ارائه دهد و برای ساده سازی در امر گزارش دهی بتواند هزینه و درآمد ها را برای هر پروژه بر حسب زمان بر روی نمودار نشان دهد.

با توجه به اینکه کارهای پیمانکاران عمدتاً پروژه های بزرگی هستند در هر پروژه امکان دارد چک ها و اسناد دریافتی و پرداختی بسیاری مبادله گردد حسابدار می بایست آمار دقیقی از تاریخ این اسناد و چک ها داشته باشد تا بتواند به موقع آن ها را وصول یا پرداخت نماید. از این رو وظیفه مهم دیگری که از یک نرم افزار انتظار می رود ثبت صحیح و هشدار به موقع برای دریافت و پرداخت این اسناد و چک ها می باشد. در این صورت حسابدار دیگر نگران تاریخ سررسید چک ها نبوده و از طریق نرم افزار با دریافت هشدار در برنامه در موعد معین شده آن ها را  وصول یا پرداخت نماید.

 

کلام آخر…

با توجه به کلیه ویژگی های ذکر شده برای یک نرم افزار کاربردی در زمینه پیمانکاری یکی از نرم ازفرارهایی که می تواند تمامی موارد بالا و ویژگی های یک نرم افزار کارآمد را داشته باشد نرم افزار حسابداری پیمانکاری پاد می باشد. می توانید با مراجعه به صفحه ما در آپارات با مشاهده ویدیوهای آموزشی این نرم افزار با سایر امکانات آن نیز آشنا شوید و هم چنین با تماس با همکاران ما در واحد فروش از راهنمایی های آن ها جهت تهیه یک نرم افزار مناسب بهره مند شوید.

اشتراک گذاری مقاله در شبکه های اجتماعی
۱۳۹۸-۰۷-۱۴

نحوه محاسبه سود پیمانکاری   پیمان و انواع آن برای اجرای هرپروژه عواملی چون نیروی کار ، سرمایه ، منابع  و تجهیزات مورد نیاز است. گاهی انجام پروژه ها به تمامی توسط یک شخص یا مجموعه امکان پذیر نیست. زیرا ممکن است هر یک از عوامل ذکر شده به صورت کامل در اختیار مجموعه نباشد […]

۱۳۹۸-۰۶-۰۹

نرم افزار حسابداری پیمانکاری و اهمیت آن   هر قرداد پیمانی که منعقد می گردد از دو طرف پیمانکار و کارفرما تشکیل شده است. پیمانکار فردیست که موظف است با رعایت کلیه قوانین و مقررات قیده شده در پیمان ، در زمان تعیین شده پروژه پیمانی خود را انجام داده و تحویل کارفرما دهد. کارفرما […]

*    
*